Rytmer og mærkelige ord skal samle børn i Vadehavs-området

Projektet ”Integrationsprojekt med rytmiske byggesten” vil samle børn og unge med forskellig baggrund, religion og kultur og lade dem finde sammen i et fællesskab omkring musik, digte og drama. Projektet har fokus på mødet mellem forskellige kulturer, og hvordan kulturerne kan berige hinanden.

Projektleder Marc Bernstein, musikformidler Birgitte Antonius samt professionelle musikere med anden etnisk baggrund vil samarbejde med udvalgte skoler i vadehavsområdet og over tre måneder afvikle sessions, der afslutningsvist vil munde ud i en offentlig koncert.

 

Historien bag ordene

 

”Fidihvaffornoget?” er et projektsamarbejde mellem museer og biblioteker på tværs af kulturregionens kommuner. Projektet sætter fokus på leg og læring, kultur og kreativitet, ord og kulturhistorie og skal blandt andet bidrage til udviklingen af børns sprog og sprogforståelse samt til deres glæde ved ord og fascination af kulturhistorien.

 

Børn, lærere og pædagoger vil sammen med kunstnere arbejde sig ind i skøre, mærkelige og sjove ord – ord der er gode at gumle på, som lyder sjovt og får fantasien i sving. Hvordan ser en Fidibus mon ud? Kan en Astragel sig noget? Og hvordan tramper man en Kejserstok? Børnene får efterfølgende lov at møde genstanden bag ordet, og hertil knyttes en fortælling om vores fælles kulturhistorie.

 

Samarbejde skal styrke identiteten

 

Kulturregion Vadehavet består af de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde med et samlet indbyggertal på cirka 209.000 personer. Kulturregion Vadehavet vil styrke regionens fælles vadehavsidentitet gennem støtte til kulturelle arrangementer, der har naturen eller byrummet som udgangspunkt. Natur og byrum skal på denne måde danne ramme for kulturelle oplevelser samt være bindeled mellem de fire kommuner i kulturregionen.

 

Dagens Gossip