Se bare: Ny Åboulevarden i Aarhus færdig før tid

Det er arbejdet med, at renovere flisebelægningen og anlægge et kørespor i asfalt ud for caféerne langs åen i Aarhus, der nu er færdigt.

Siden midten af september er der blevet arbejdet med at fjerne knækkede fliser og lægge en tre meter bred asfaltbelægning. Arbejdet var ellers oprindeligt planlagt til at være færdigt den 1. december, men det er lykkedes at blive færdig før tid, så aarhusianerne og byens gæster allerede nu kan ta- ge den nye strækning i brug.

Inden opstarten af arbejderne har der været afholdt informationsmøder med caféejerne og ejendomsejerne. Alle med ejendomme eller erhverv på strækningen er med jævne mellemrum blevet orienteret om tidsplanen ved hjælp af emails.

 glæder sig over, at arbejdet på strækningen nu er fuldført.

- Der er ingen tvivl om, at arbejdet på strækningen har medført nogle gener for såvel beboere, restauratører som gæster. Det er dog min klare fornemmelse, at der er tilfredshed med arbejdet, og jeg synes, at dialogen har været meget positiv. Nu glæder vi os alle til at strækningen bliver taget i brug, siger Preben Pold, der er ingeniør i Aarhus Kommune,

Projektet er blevet planlagt i tæt samarbejde med restauratørerne, der har kunnet rette direkte henvendelse til entreprenøren, Danjord A/S, hvis der har været problemer med adgangsforholdene.

Restauratørerne har været fritaget for at betale leje for brug af udearea- lerne i en tre måneders periode.

Som en del af belægningsprojektet er der blevet opsat sænkbare stelere på Immervad. Stelerne skal lukke for gennemkørende trafik på Åboulevarden. Til foråret vil der blive plantet træer på strækningen, oplyser kommunen i dag.

Hvad synes du om den renoverede Åboulevarden?

 

Dagens Gossip