Shell: Vi er i fuld gang med oprydning efter olieudslip

admin

|

08/12/2014

Dagens topnyheder

Olieselskabet Shell afviser, at olieudslip på en strand ved Fredericia får lov til at sejle.

- Vi er i fuld gang med oprydningsarbejdet, siger kommunikationsdirektør Regitze Reeh.

Olieudslippet stammer fra nedgravede Shell-tanke ved koncernens terminal i Fredericia.

Tilbage i midten af 1980'erne blev det opdaget, at nogle af tankene var utætte - de blev tømt, repareret og efterfølgende gravede man afværgebrønde ned, hvori den udsivede olie skulle løbe ned i.

- Vi driftede afværgeanlægget helt frem til slutningen af nullerne, indtil vi kunne se, at der ikke længere kunne opsamles olie fra brøndene, siger kommunikationsdirektøren.

Det var Shell selv, der fandt ud af, at olieforureningen havde spredt sig længere væk, end man først havde antaget. Ved en gennemgang af anlægget i Fredericia fandt man ud af, at der kunne spores olie helt nede på stranden.

- I forbindelse med, at vi i 2010 og 2011 lavede fuldstændig kortlægning af forureningen på vores grund i Fredericia, finder vi ud af, at der er sket en udsivning af olie ned til stranden, hvorefter vi underretter myndighederne med det samme, siger Regitze Reeh.

- Og i januar i år informerede vi offentligheden om udslippet, samtidig med at byrådet i Fredericia blev orienteret, siger hun.

Regitze Reeh siger, at Shell gennem hele forløbet har arbejdet tæt sammen med kommunen og de relevante myndigheder.

- I første omgang er vi ved at stoppe udsivningen til stranden og har et kæmpe gravearbejde i gang ved havneterminalen, siger hun.

- Det er første etape i arbejdet med at rydde op. Når det er gjort, skal vi finde ud af, hvad vi gør på selve det forurenede strandstykke, siger Shells kommunikationsdirektør.

Hverken kommunen, Region Syddanmark eller myndighederne kan komme efter Shell og pålægge dem at rydde op efter sig. Da uheldet sket i midten af 1980'erne, er det en gammel lovgivning, der gælder på området.

Efter 1994 er der strammet op på lovgivningen. Store virksomheder som Shell skal betale for oprydningen efter oliespild, også selvom forureningen er sket ved et uheld, oplyser dr.dk.

/ritzau/