Sket gennem 8 år: Politiet har lavet fejl i 70.000 fartbøder

21/09/2023 19:28

Jesper Bengtson

Nyheder
Genrefoto: Shutterstock
Genrefoto: Shutterstock
Politiet skrev tidligere på dagen i en pressemeddelelse, at de opkrævet bøder på fejlagtig vis igennem flere år.

Mest læste i dag

Omtrent 70.000 bøder er blevet opkrævet fejlagtigt siden februar 2015. 

Sådan skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

En stor ups’er

IT-systemet, der bruges i forbindelse med håndtering af bøder fra automatisk trafikkontrol (ATK), har behandlet bøderne efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar og har automatisk sendt bøden til ejeren af køretøjet. Betinget objektivt ejeransvar, der blev indført i 2015, gælder i hastighedssager op til netop 30 procent mere end den tilladte hastighed.

Fejlen i IT-systemet består i, at kører man 30 procent eller mere for hurtigt, skal man modtage en særligt skærpet bøde. Den særligt skærpede bøde må dog ikke behandles efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Den fejlagtige måde at behandle de særligt skærpede ATK-bøder på har fundet sted siden februar 2015. Det betyder, at der frem til i dag er cirka 70.000 særligt skærpede bøder, der er opkrævet fejlagtigt efter reglerne om betinget objektivt ejeransvar.

Det vil sige, at bøden for hastighedsovertrædelsen som udgangspunkt kan opkræves hos ejeren af køretøjet, men da man har kørt 30 procent for hurtigt, skal der udmåles en særligt skærpet bøde på samlet 3.000 kroner. Når der er tale om en særligt skærpet bøde, er det en fejl at opkræve bøden direkte hos ejeren af køretøjet. I sådanne tilfælde skal føreren identificeres og have bøden.

Hvad skal man gøre som borger?

”Borgere, der har modtaget en af de nævnte bøder, skal foreløbig ikke gøre noget. Vi skal først have den juridiske afklaring på plads, og så skal vi finde den bedste måde at håndtere de afgjorte sager på”, udtaler Jeppe James, enhedschef hos Politiets Administrative Center, Midt- og Vestjyllands Politi.

Nu er fejlen stoppet, og alle sager med præcis 30 procent hastighedsoverskridelse tages ud til manuel sagsbehandling. Hen mod udgangen af året vil IT-systemet blive opdateret, så det fremadrettet håndterer alle sager korrekt.