Skoleleder: Dansk skolekultur er for uambitiøs og slap

Elo Christoffersen

11 år siden

|

08/05/2013

Dagens topnyheder

Heldagsskole og omorganisering af forberedelsestid hjælper ikke en pind, hvis danske lærere ikke bliver fagligt stærkere og mere ambitiøse på elevernes vegne. Det mener forstanderen på Odsherreds Efterskole, hvis undervisningssystemer er efterspurgt i både Kina og Singapore.

Den danske folkeskole hænger fast i 1970’ernes ideologisk hængedynd, hvor det er forbudt at stille krav, og hvor ambition og trivsel ses som hinandens modsætninger. Så skarp lyder kritikken fra Tom Hagedorn, der er forstander på Odsherreds Efterskole i Fårevejle.

Gennem de seneste fire år har hans skole samarbejdet  med en række kinesiske uddannelsesinstitutioner – et samarbejde, der har skærpet forstanderens blik for den danske folkeskoles svagheder.

- Hverken heldagsskolen eller opgøret med lærernes arbejdstidsregler vil give eleverne den kvalitet, de har krav på. Hvis vi virkelig ønsker en folkeskole i verdensklasse, så kræver det noget helt andet – først og fremmest en lærerstab, der er langt dygtigere og meget mere ambitiøs på sin egen og på elevernes vegne, siger forstanderen.

Ikke alle skal være lærere

Med ”dygtigere” mener Tom Hagedorn, at læreruddannelsen hurtigst muligt bør laves om til en universitetsuddannelse, der kan klæde de studerende bedre på rent fagligt. Men der bør også sorteres hårdere i ansøgerne til læreuddannelsen, mener han.

- Jeg ved godt, at det ikke er populært at sige højt, men det er altså ikke altid de bedst egnede, der bliver lærere i dag. Det fremgår af deres karaktergennemsnit, og det fremgår af det faktum, at 40 procent af en årgang må opgive at gennemføre studiet på trods af de beskedne krav, det stiller. Min pointe er bare, at kommende lærere selv bør være nogen, der er dygtige til at gå i skole, og sådan er det langt fra altid i dag.

Singapore-minister på studiebesøg

Sidste år blev efterskolen i Fårevejle eksempelvis bedt om at afgive tilbud på undervisningssystemer til ikke færre end 120 kinesiske skoler – en mulighed, som dansk lovgivning dog spændte godt og grundigt ben for.

Og den 9. april i år besøgte en delegation med Singapores undervisningsminister i spidsen efterskolen for at at lære om dens filosofi og om det, de i en mail til forstanderen kalder Odsherreds Efterskole’s ”outstanding practices".

Ministeren var så begejstrede for det, han så, at en ny delegation af skoleledere fra Singapore nu skal besøge efterskolen den 17. maj.