Slagelse underskriver langsigtet skovrejsningsaftale

Skrevet af John Meyer

21/12/2012

Dagens topnyheder

Snart kan der sættes gang i skovrejsningen nord for Slagelse, efter byrådet har vedtaget at underskrive en 30-årig samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. Aftalen betyder, at man kan gå i gang med at opkøbe jord til skovrejsning i området nord for Slagelse. Med aftalen forpligter Slagelse Kommune sig til at skyde en million kroner om året i projektet de kommende 30 år.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu kan sætte gang i skovrejsningsprojektet. Vi vil ikke kunne opkøbe al jord til hele projektet på en gang, men vi har nu afsat midlerne til at gå i gang med at opkøbe de første jorder, og på sigt betyder det, at vi vil se et nyt skov- og naturområde blive etableret, siger borgmester Lis Tribler (A).


Kun jordopkøb ved frivillighed

En undersøgelse blandt lodsejerene i området viser en generelt positiv interesse for projektet, og alle opkøb vil ske ved frivillige aftaler med lodsejerne. Udpegningen af projektområdet er kun vejledende, og man vil i opkøbene lægge vægt på, at man hurtigst muligt kan opbygge et sammenhængende område.

- Det er et projekt, som vi først vil kunne se det endelige resultat af om mange år. Men på sigt vil det give borgerne adgang til nye, rekreative områder, og det vil være med til at underbygge vores ønske om at gøre Slagelse til kommunen, hvor man kan leve det gode liv tæt på naturen. Projektet vil også få en anden positiv gevinst ved at mindske risikoen for oversvømmelser og dermed være med til klimasikre Slagelse, siger borgmesteren.

Naturstyrelsen er med til at finansiere jordopkøbet og får ansvaret for at plante og passe det nye skov- og naturområde. Der etableres forskellige former for borgerinddragelse. Der bliver bl.a. nedsat et brugerråd, som i samarbejde med kommunen og Naturstyrelsen vil få indflydelse på hvordan den nye skov skal udformes, og hvilke faciliteter den skal indeholde.