Straffesag mod forældre falder til jorden

Skrevet af admin

|

04/07/2014

Dagens topnyheder

Retssystemet skal alligevel ikke tage stilling til anklagerne mod et fynsk forældrepar om mishandling af seks børn gennem mange år.

Det har Østre Landsret bestemt i en kendelse.

Anklageskriftet fra Fyns Politi er så upræcist, at det ikke lever op til kravene i retsplejeloven, fastslår landsretten.

Den umiddelbare konsekvens er, at sagen ikke kan blive behandlet af Retten i Svendborg.

Om afvisningen siger anklager Peter Nygaard:

- Det er jo en vurderingssag, hvor præcist et anklageskrift skal være, det er ikke en eksakt videnskab.

- Men landsretten har afsagt en kendelse, og den tager vi til efterretning, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt anklagemyndigheden vil forsøge at gå videre med sagen til Højesteret, siger anklageren:

- Nu skal vi til at vurdere, hvad næste skridt skal være.

I landsretten er der uenighed om spørgsmålet. To dommere har stemt for at afvise anklageskriftets seks forhold om mishandling, mens én dommer ville godkende formuleringerne.

De seks forhold drejer sig om mishandling af parrets børn gennem perioden fra 1982 til 2013. Det skulle være sket forskellige steder, blandt andet på adresser i Nyborg og på Langeland.

Manden og kvinden har nægtet sig skyldige.

Tilbage i anklageskriftet er nu kun et forhold om økonomisk kriminalitet - nemlig mandatsvig.

Retssagen blev indledt i marts, og straks fra begyndelsen protesterede de to forsvarere.

- Det er en hjemmekonstruktion fra anklagemyndighedens side, hvor der er malet med den store pensel. Der er da ikke nogen, der kan huske konkrete episoder, der fandt sted for 30 år siden, sagde advokat Mikkel Cramer, som forsvarer moren.

Byretten mente imidlertid, at anklageskriftet var tilstrækkeligt præcist. Men den afgørelse blev altså indbragt for landsretten.

/ritzau/