Stram kreditstyring giver Nordea godt halvår

Nordens største bankkoncern, Nordea, fik et noget højere overskud i andet kvartal end forventet. Efter skat er der 952 millioner euro tilbage til aktionærerne.

Det er 46 millioner euro mere end forventet af analytikere.

- Efter en exceptionel start på året så vi i andet kvartal en stabilisering af nettorenteindtægterne og noget lavere kundeaktivitet på kapitalmarkederne, mens den stærke udvikling i opsparings- og investeringsaktiviteterne fortsatte, noterer koncernchef Christian Clausen i en kommentar til regnskabet.

De fleste poster i regnskabet er til den gode side i forhold til forventningerne. For eksempel nedskrivninger på udlån.

- Kreditkvaliteten forbliver solid og tab på lån er betydeligt under det tiårige gennemsnit, skriver Christian Clausen.

Med regnskabet for andet kvartal kan Nordea gøre status for første halvår. De samlede driftsindtægter er gået frem med seks procent, mens tab på udlån er krympet med 23 procent.

Og Nordea har forbedret sit overskud efter skat med 34 procent til 2,03 milliarder euro.

Regnskabet viser, at Nordea i Danmark målt på væksten i driftsoverskuddet overgik Nordea i Norge, Sverige og Finland i de første seks måneder af 2015.

I Danmark er driftsoverskuddet øget med 17 procent til 269 millioner euro. Nordea i Finland øger sit overskud med 11 procent, mens Norge går frem med to procent, og Nordea i Sverige har et fald i driftsoverskuddet på to procent.

Den relativt store stigning for Nordea herhjemme skyldes blandt andet, at nedskrivningerne på dårlige lån er faldet med en tredjedel - fra 126 millioner euro i første halvår 2014 til nu 84 millioner euro.

Udgifterne til personale er to procent lavere end året før, mens bankens netto renteindtægter er ti procent lavere end året før. Det opvejes dog til dels af en stigning i gebyrindtægter på 48 procent.

De samlede indtægter for Nordea Danmark var fire procent lavere end året før. Det skyldes blandt andet den "fulde effekt" af de negative renter, forklarer banken.

/ritzau/

 

Dagens Gossip