Studerende skal være med til at ansætte lektorer og professorer

Fremover vil de studerende blive inviteret med i ansættelsesudvalgene, når der skal ansættes fast videnskabeligt personale på Københavns Universitet. Det sker blandt andet på baggrund af de studerendes eget ønske. Rektor Ralf Hemmingsen forventer, at de studerende vil kunne bidrage konstruktivt og være med til at stille andre spørgsmål end ellers:

- På tværs af hele Københavns Universitet arbejder vi med at skabe endnu bedre uddannelser. Vi har blandt andet sat fokus på, hvordan undervisningskompetencer mere systematisk inddrages og bedømmes, når der ansættes videnskabeligt personale. Det er min forventning, at de studerende vil være med til at sikre det perspektiv, når de fremover inviteres med i ansættelsesudvalgene, siger Ralf Hemmingsen.

En mærkesag for de studerende
De studerende er allerede med til at ansætte den øverste ledelse på universitetet; rektor, prorektor og dekaner. Fremover får de studerende også indflydelse, når universitetet ansætter lektorer og professorer i faste stillinger.

- Vi glæder os til at bidrage med at få ansat nogle endnu bedre undervisere. Det er en af vores mærkesager, siger stud. polit. Laura Katrine Telling Hansen, som er formand for SAMF-Rådet, der særligt har presset på for dette tiltag. Det er os, der hver dag oplever, hvad der er godt og skidt på de enkelte fag. Vi ved, hvad der er vigtigt i forhold til undervisningskompetencer og hvad der er vigtigt inden for de konkrete fag. På sociologi er der fx allerede nogle gode undervisere inden for kvantitativ metode, og vi vil gerne sikre, at de nye undervisere er lige så gode som de gamle.

Ansættelsen af fast videnskabeligt personale består af flere dele. Først skal et videnskabeligt panel bedømme kandidaternes faglige kvalifikationer. Derefter inviteres udvalgte kandidater til samtale med ansættelsesudvalget, der afgiver indstilling til dekanen om stillingens besættelse.
Den nye ordning forventes at være klar inden sommerferien 2013. Inden da skal en række formalia omkring procedurer for udpegning mv. fastlægges.