Succesfuldt samarbejde mellem kommune og universitet

Med det forlængede samarbejde fortsætter bestræbelserne på at sikre videnoverførsel og samarbejde mellem universitetets højt specialiserede videnmiljøer og virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer i Viborg Kommune til udgangen af 2014.

Samarbejdet foregår på flere områder. I relation til erhvervslivet betyder samarbejdet, at lokale virksomheder får adgang til at deltage i de mange virksomhedsrettede arrangementer, der afholdes på Aalborg Universitet. Samtidig er der gennemført en række virksomhedsrettede aktiviteter i Viborg og omegn.

Eksempler på virksomhedsrettede aktiviteter:
"Tour de Viborg", der er afholdt to gange: Her besøger 30-40 studerende fra universitetet lokale virksomheder med henblik på at etablere samarbejde omkring udviklingsprojekter og praktikophold.
Flere specialiserede virksomhedsforløb, hvor virksomheder får sparring om udviklingsopgaver og strategi.
Bredere lokale viden-arrangementer, hvor repræsentanter fra AAU har været oplægsholdere.
Aalborg Universitet indgår i flere projekter sammen med Viborg Kommune. Senest er der indgået aftale om, at Aalborg Universitet tilknytter to forskere til Viborg Kommunes nye innovationsindsats.

- Vi er rigtig glade for samarbejdet. De første to år har vi fået afprøvet mange spændende ideer, og der er gennemført mange vellykkede arrangementer, der har bidraget til at bygge bro mellem forskere, studerende og virksomheder. For mig at se er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at udvikle dette samarbejde, da det giver vores virksomheder adgang til viden og kompetencer, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig giver det de studerende i Aalborg et kendskab til virksomhederne her, og forhåbentligt nogle gode oplevelser, der gør, at de vil tale positivt om Viborg Kommune. I bedste fald at de bliver motiverede for at finde job eller at starte virksomhed her, når de har færdiggjort deres uddannelse, siger Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen (K).