Superscanner skal forbedre kræftbehandling i Århus

Skrevet af John Meyer

|

06/12/2012

Dagens topnyheder

Den nye scannerteknologi forventes at få stor betydning for øget viden om og bedre behandling af nogle af de mest udbredte sygdomme i den vestlige verden, bl.a. kræft, diabetes, overvægt og hjertekarsygdomme. Med den nye teknik kan forskere og læger lave optagelser af kroppens funktioner med en følsomhed, der er mere end 1.000 gange bedre, end hvad man kender i dag.


Mere præcise diagnoser
Den såkaldte hyperpolariserings-MR scanning kan danne grundlag for en mere præcis diagnose af en række sygdomme og derved grundlag for individuel terapiplanlægning til gavn for den enkelte patient:


- Man vil kunne spotte de steder i en svulst, hvor graden af ondartethed er specielt stor og dermed dosere stråleterapi mest koncentreret i disse områder. Dertil kommer det meget vigtige, at vi kan finjustere sammensætningen af kemoterapi for den enkelte patient, siger professor Hans Stødkilde-Jørgensen fra Aarhus Universitetshospital, og tilføjer:
- Metoden har sin store styrke ved måling af biokemiske processer i kroppen, og der er meget store forventninger til den nye metodes betydning for en måling af de abnorme sukker-nedbrydningsmønstre, man finder netop i kræftsvulster. Vi håber at finde tumorcellers 'stofskiftemæssige Akilleshæl' og dermed nye terapeutiske muligheder.


Fond betaler
Det er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 12,65 millioner kroner til Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der gør det muligt at få den nye scannerteknologi til Danmark. Endnu findes den kun få steder i Europa.