Svar fra Johnny Nim: Henrik Berg blander æbler og pærer

Redaktionen

|

07/10/2013

Dagens topnyheder

Kære Henrik Berg

Nu kender jeg ikke din rolle i Dansk Metal, men noget tyder på, at du har sovet i timen på af de tillidsmandskurser, som ellers er obligatoriske for tillidsfolk i LO-forbundene.

Der findes i Danmark to typer overenskomster, område overenskomster som eksempelvis Industriens Overenskomst og virksomhedsoverenskomster. Hovedorganisationen LO og forbundene under LO har monopol på områdeoverenskomster, ligesom modparten altid er enten DA eller en arbejdsgiverforening under DA. Disse overenskomster omfatter mange tusinde arbejdspladser inden for et bestemt brancheområde, heraf navnet.

Oveni kommer lokalaftaler, som LO-forbund indgår med de enkelte arbejdsgivere og som omhandler specifikke forhold eller goder, som gælder for den enkelte virksomhed.  Disse lokalaftaler er som oftest ikke frit tilgængelige på nettet, fordi de ikke har betydning for andre end de ansatte på den pågældende virksomhed.

Også medlemmer af Det Faglige Hus får trukket disse vilkår ned om ørerne uden at have bedt om det og på trods af en helt frisk undersøgelse udarbejdet af tre forskere fra henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet der dokumenterer, at lønmodtagere på arbejdspladser med individuel løndannelse har bedre løn og flere goder end dem, der skal følge kollektivet. Forskningsresultaterne er offentliggjort i det ansete tidsskrift Journal of Labor Economics.

På de arbejdspladser, hvor Det Faglige Hus har tegnet virksomhedsoverenskomster, er vore medlemmer vældig tilfredse med de goder, som vi har forhandlet hjem til dem, og hvis vi under fremtidige fornyelser af aftalerne ikke kan komme overens med arbejdsgiverne, må vi bede Arbejdsretten om hjælp – ganske som når et LO-forbund har en tvist vedrørende en kollektiv overenskomst.

Navnene på vore overenskomstdækkede arbejdspladser vedrører ikke andre end de ansatte, og vi vil ikke udsætte hverken dem eller deres arbejdsgivere for blokader eller demonstrationer foran portene. Sporene skræmmer som bekendt.

Medlemmerne i Det Faglige får samme faglige tryghed som i alle andre fagforeninger. Vi behøver heller ikke at bruge en masse krudt på selvros. Roserne kommer i rigt mål fra medlemmerne, fordi vi løbende beder dem kvalitetsvurdere vores sagsbehandling i fora som Questback og Trustpilot. Sådan arbejder en moderne og serviceminded fagforening.

Vore medlemmer risikerer samtidig ikke at skulle betale løn til faglige konsulenter, der løber til byrådsmøder i arbejdstiden. Enhver har lov at organisere sig politisk, hvor man vil, og det står enhver frit for at tage politiske tillidshverv. Man kan sagtens aftale sig til frihed på de pågældende tidspunkter, ligesom vi på andre måder også forsøger at tage vide hensyn til vore ansatte og deres trivsel. Men om de spiller fodbold eller går til politiske møder i fritiden kommer ikke Det Faglige Hus ved - hverken som faglig organisation eller som arbejdsplads.

Johnny Nim, landsformand, Det Faglige Hus