TIDSLINJE: Kampen om DR Underholdningsorkestret

Fremtiden for DR Underholdningsorkestret er endnu ukendt, men et flertal i Folketinget har torsdag ved en afstemning tilkendegivet, at man ønsker at bevare orkestret.

* Juni 2014: Et enigt folketing vedtager en medieaftale, hvor det fremgår, licenstilførslen til DR falder med 75 millioner kroner årligt.

* 8. september: DR meddeler, at DR Underholdningsorkestret spares væk og lukkes ved nytår. Det betyder afskedigelser for orkestrets 42 musikere.

Et folketingssvar viser, at Marianne Jelved og Kulturministeriet var orienteret om den beslutning få dage for inden. Beslutningen blev taget til efterretning af Kulturministeriet, hvilket senere har vakt harme blandt de orkesterstøttende partier.

* Flere borgerlige partier tilkendegiver dagen efter deres utilfredshed, men Jelved står fast på, at det bryder med armslængdeprincippet over for DR at gribe ind i spareplanen.

* 11. november: Et flertal bestående af Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og det færøske mandat Edmund Joensen kræver, at beslutningen om at lukke DR Underholdningsorkestret omgøres. Senere tilslutter Liberal Alliance sig også kravet.

* 25. november: Medie- og kulturordførerne får fremlagt et kompromisforslag fra DR på et møde i Kulturministeriet. Forslaget vil styrke DR Symfoniorkestret, men fortsat lukke DR Underholdningsorkestret. Et flertal er ikke begejstrede for kompromisforslaget.

* 1. december: Enhedslisten foreslår på endnu et møde i Kulturministeriet, at en del af de overskydende licensmidler skal øremærkes til musikken i DR, som på den måde kan redde DR Underholdningsorkestret.

Forslaget er enslydende med et forslag, som Dansk Musiker Forbund har sendt til medlemmerne af Folketingets kulturudvalg. Der er ikke helt enighed om præmisserne for, hvordan det skal kunne lade sig gøre at bruge licensmidlerne, men der er flertal for at gå videre med forslaget.

* 3. december: Efter et åbent samråd og en hasteforespørgsel i Folketinget udfærdiger Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og færingen Joensen en vedtagelsestekst, som opfordrer insisteren til at fortsætte forhandlinger om at finde løsning, der redder orkestret.

* Liberal Alliance tilslutter sig ikke teksten, men partiet vil stadig gerne have en løsning, der bevarer DR Underholdningsorkestret. Generelt er der optimisme blandt orkesterstøtterne.

* 4. december: Teksten bliver vedtaget i Folketinget med 58 stemmer for og 55 imod. Kulturministeren er i mindretal og bekræfter efterfølgende, at hun vil indkalde til flere forhandlingsmøder i den kommende uge.

/ritzau/

 

Dagens Gossip