Tobiskvoter granskes inden næste sæson

Skrevet af John Meyer

22/11/2012

Dagens topnyheder


Tobiskvoterne skal være større, hvis det er forsvarligt over for fiskebestandene. Derfor vil fiskeindustrien sammen med fødevareministeren undersøge tobisbestanden en ekstra gang, inden kvoterne fastlægges for næste år.

Tobiskvoterne i 2012 var meget små, fordi bestanden er i bund. Derfor bliver der nu sendt flere skibe på havet for at lave en række ekstra skrab for at undersøge, hvor stor tobisbestanden er.

- Sidste år var et rigtig møgår for tobisfiskerne, og der er generelt lavvande i tobisbestanden i de her år. Nu skruer vi op for undersøgelserne og håber, at vi får nogle mere optimistiske resultater, så vi kan gøre kvoten større næste år. Men vi skal altså være helt sikre på, at vi ikke spiller hasard med hele fiskebestande, siger Mette Gjerskov (S).

Initiativet er blevet til i den arbejdsgruppe, der blev nedsat i juni i år. Arbejdsgruppen har repræsentanter for fiskere, forarbejdningsindustri, forskere og Fødevareministeriet, og blandt de meget specifikke mål for arbejdsgruppen er en mere nøjagtig udmåling og fastsættelse af tobiskvoterne.

- Jeg er meget glad for den dialog, vi har haft i arbejdsgruppen, og med det her tiltag føler jeg, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at kortlægge tobisbestanden og se, om vi kan lægge lidt ekstra på kvoterne næste år, siger Mette Gjerskov.

Tobisen er næst efter torsken den økonomisk mest betydningsfulde fiskeart for dansk fiskeri. Hvad fangstmængder og industrifiskeri angår, er det langt den vigtigste fisk. Tobis bliver typisk forarbejdet til fiskemel og fiskeolie og eksporteret til udlandet for omkring 2,5 milliarder kroner.