Tvangsauktioner er på stabilt niveau med lille fald

06/10/2015 11:30

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Udviklingen i antallet af danske boligejere, der må gå fra hus og hjem, står næsten stille.

I perioden juli-september var der 865 tvangsauktioner mod 875 i perioden april-juni, viser tal fra Danmarks Statistik.

I september blev der bekendtgjort 280 tvangsauktioner mod 288 måneden før, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Altså et lille fald.

- I det store billede betyder et lille fald i antallet af tvangsauktioner i en enkelt måned ikke det store.

- Antallet af tvangsauktioner svinger normalt så meget fra måned til måned, at man ikke på den baggrund kan sige noget fornuftigt om, hvad der kommer til at ske fremadrettet, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea, i en kommentar.

Normalt tager det syv til otte måneder, fra en boligejer stopper med at betale terminen, til boligen ryger på tvang.

Det betyder, at de boligejere, vi nu ser i statistikken, er boligejere, der er kommet i betalingsvanskeligheder, da renten var lavest i årets første måneder ifølge Nordea.

Samtidig fortsætter nedgangen i antallet af konkurser, da der var 242 konkurser i september mod 287 i august, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

I løbet af årets første ni måneder er godt 2500 boliger endt på tvangsauktion. Af disse var knap 1800 enfamiliehuse, mens 165 ejerlejligheder endte på tvangsauktion.

Det svarer til, at godt én ud af 900 enfamiliehuse endte på tvangsauktion, mens det for ejerlejligheder er godt én ud af 1600 ejerlejligheder ifølge Realkreditrådet.

- Heldigvis har antallet af tvangsauktioner været faldende de seneste år.

- Hvis vi sammenligner med 2010, hvor antallet af tvangsauktioner toppede under den økonomiske krise, var det dengang godt én ud af 500 enfamiliehuse og knap én ud af 350 ejerlejligheder, der kom på tvangsauktion, siger Ane Arnth Jensen, direktør for Realkreditrådet.

/ritzau/