Udvalg: Drop en selvstændig model for grundværdi

Der handles så få nøgne byggegrunde i Danmark, at det ikke giver mening at lave en selvstændig vurderingsmodel til brug for beskatning af grundværdi.

Det mener det ekspertudvalg, som har arbejdet på en ændring af det skandaleramte system for ejendomsvurderinger.

- Der handles kun få grunde, og de ligger typisk i helt nye byudviklingsområder, hvor grundpriserne ikke nødvendigvis svarer til grundpriserne andre steder, påpeger formand Peter Engberg Jensen, som er tidligere koncernchef i Nykredit.

- De fleste grunde bliver jo handlet med et hus oven på, pointerer han.

Udvalget påpeger, at der kun handles omkring 1500 byggegrunde om året i frie handler.

- En vurderingsmodel baseret på så få handelsdata vil være behæftet med stor usikkerhed.

- Udvalget anbefaler derfor, at beskatningsværdien for grunde tilhørende parcel- og rækkehuse fastsættes som en politisk eller administrativt fastsat andel af den samlede ejendomsværdi, skriver det og uddyber:

- Dermed vil beskatningsværdien for grunde ikke være knyttet direkte til handelsværdien. Andelen kan fastsættes som det findes mest hensigtsmæssigt.

Udvalget hæfter sig ved, at der er stor forskel på, hvor stor en andel af den samlede ejendomsvurdering, som grunden udgør, fra kommune til kommune.

På Frederiksberg lå andelen i 2011 på over 60 procent, mens den i Norddjurs lå under 20.

Der kan også være stor forskel inden for den enkelte kommune, alt efter om boligen ligger i by- eller landzone.

- Udvalget anbefaler derfor, at andelen fastsættes på kommuneniveau, samt forskelligt alt efter om ejendommen er beliggende i henholdsvis by- og landzone.

- Andelen kan eventuelt fastsættes på baggrund af yderligere kriterier, for eksempel at ejendomme med store grunde og/eller ældre eller mindre bygninger får en højere grundværdiandel, skriver udvalget.

Gennemføres denne model, kan det udløse et smæk på grundskylden for nogle boligejere.

- Den enkelte boligejer kan opleve stigninger i grundskyldsbetalingen i takt med, at grundskatteloftet indhenter den aktuelle vurdering. Udvalget påpeger derfor, at en indfasningsordning eller dæmpningsfaktor kan overvejes, skriver eksperterne.

/ritzau/