Ungdomsledigheden i Danmark er blandt de laveste i EU

Danmark klarer sig tilsyneladende fjerdebedst i EU, når det handler om, hvor mange unge der har et job. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse, oplyser Danmarks Statistik.

Mens den gennemsnitlige ungdomsledighed i EU var på 23,3 procent i første kvartal i år, så havde de danske unge mellem 15 og 24 år en ledighedsprocent på 14 procent.

Kun Tyskland, Østrig og Holland har lavere ledighedsprocent blandt de unge end Danmark. I Tyskland stod 8,1 procent af de 15-24-årige uden beskæftigelse, mens ungdomsledigheden i Østrig var 10,6 procent og i Holland 12 procent.

Højeste ungdomsledighed skal findes i de sydeuropæiske lande. I Grækenland lød tallet 56,7 procent, i Spanien hed det 55,5 procent og i Kroatien var 51,1 procent.

- Der er tale om tal for første kvartal, så tallene er ikke helt friske, men tallene er alligevel interessante, da de tydeligt illustrerer, at de unge har været relativt hårdt ramt af krisen, siger Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

Selvom ledighedsprocenten ryger over 50 procent i de tre lande, så er det ikke ensbetydende med, at over halvdelen af de græske, spanske eller kroatiske unge er uden beskæftigelse, siger Steen Bocian.

Han forklarer, at den såkaldte AKU-ledighed måles som antallet af personer, der er ledige, i forhold til antallet af personer, der enten har eller ønsker et job. Mange i alderen 15-24 år indgår ikke i arbejdsstyrken, fordi de er under uddannelse.

- Hvis man kigger på ledighedsratioen i stedet for ledighedsprocenten, så får man et indtryk af, hvor stor forskel denne deltalje gør, siger Steen Bocian i en kommentar.

Den såkaldte ledighedsratio måler, hvor mange der er ledige, i forhold til hvor mange der er i den pågældende aldersgruppe. EU's gennemsnit er 9,6 procent, og for eksempel i Grækenland er ledighedsratioen 15,7 procent. Ingen EU-lande kommer over 20 procent.

- Når det er sagt, så er niveauet naturligvis fortsat alt for højt, og der er derfor ingen tvivl om, at krisen har ramt de unge hårdt, siger Steen Bocian.

I Danmark ligger ledighedsratioen på 8,3 procent, og alt i alt er der grund til at slå fast, at de danske unge er sluppet mere nådigt gennem krisen end i mange af de andre EU-lande, fastslår Steen Bocian.

/ritzau/

 

Dagens Gossip