Vandforurening i Kalundborg: Område i byen udvides

Det er en samlet vurdering af vandforureningen i centrum af Kalundborg, der nu medfører, at området er udvidet en smule, så det også omfatter Lundevej nr. 55, 57 og 59, hele Slotsgade og hele Vestre Havneplads.

Vestre Havneplads er inddraget pga. nye prøver i området, oplyser Kalundborg Kommune her til aften.

Forureningen af drikkevand i Kalundborg by er begrænset til et område i centrum af byen, og sektionen af vandrør er lukket, så forureningen ikke spreder sig til andre områder i byen.

Der er fortsat forbud mod brug af vandet i følgende områder i Kalundborg centrum:

    Lundevej fra 1-59 (ulige nr.) og 2-12 (lige nr.)
    Skibbrogade 1-39
    Baustrupsvej
    Hærvigsgade
    Strandstien 2-28
    Valdemarsgade
    Vestre Havnevej
    Vestre Havneplads
    Bag Slotsgraven
    Rosengade
    Strandstræde
    Vægtergangen
    Slotsgade

Embedslægen vurderer i dag tirsdag, at der kan lempes en smule på forbuddet mod brugen af vand.

Det betyder, at det nu er forsvarligt i hele det berørte område at bruge vandet til toiletskyl, men kun når toiletlåget holdes lukket under skylning.Forbuddet mod brug af vandet skyldes et fund af E-coli bakterier i drikkevandet i et begrænset område i Kalundborg centrum.

Embedslægen har meddelt, at drikkevandet i området ikke må bruges, da det ikke kan udelukkes, at drikkevandet er forurenet med kloakvand.

Du må derfor ikke bruge vandet til

    at drikke
    madlavning
    tøjvask
    maskinopvask
    badning
    al øvrig kontakt med vandet

Vandforsyningens øvrige forbrugere er IKKE berørt af forureningen og må godt bruge drikkevandet.

Status på forureningen

Prøver viser fortsat at antallet af bakterier i vandet er vigende.

Vandkvaliteten bliver fulgt tæt, og der udtages prøver med et fast

interval, og disse prøver viser vigende tal.

Siden fredag er der dagligt udtaget vandanalyser flere steder i området. Samtidig bliver vandledningerne skyllet igennem for at få udskiftet det forurenede vand. Analyserne viser, at vandforureningen er begrænset til det nævnte område. Indholdet af coliforme bakterier og e-coli bakterier i vandet er faldende, men først når embedslægen vurderer, at der ikke længere er sundhedsfare vil forbuddet blive ophævet.

Det formodes, at forureningen skyldes en lukning af ledningsnettet i forbindelse med et ledningsbrud. For at forhindre yderligere forurening undersøger Vandforsyningen derfor ledningsnettet i området for utætheder.

Der vil blive udsendt speciel meddelelse, når forbuddet ændres eller ophæves.

Vandforsyningen har tankvogne 3 steder i området på Vestre Havnevej, Lundevej og Vestre Havneplads, hvor beboerne kan komme og hente drikkevand. Tankvognene er bemandet hver dag mellem kl. 6.00 - 23.00. Der er mulighed for at få udleveret dunke, men medbring gerne selv, hvis det er muligt.

Er du omfattet af forbuddet, har du mulighed for et gratis bad i Kalundborg-Hallernes omklædningsrum mellem kl. 6.30 - 21.00.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip