Ved du, hvad de folkevalgte i regionen bestemmer?

Skrevet af admin

|

19/11/2013

Dagens topnyheder

* Et regionsråd har 41 folkevalgte medlemmer. Den politiske leder af rådet har titlen som regionsrådsformand.

* I regionerne er det kun regionsrådet og et forretningsudvalg, som kan vedtage beslutninger.

* Regionerne tager sig af en række områder, som løses bedst decentralt, men som kræver et større befolkningsgrundlag, end der er i kommunerne. Det er:

- Sygehusvæsenet, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.

- Regional udvikling, blandt andet vedrørende natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter.

- Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.

- Jordforurening.

- Råstofkortlægning og -planlægning.

- Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

- Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Kilde: Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet

/ritzau/