Vejlefjordbroen og motorvejen lukkes i aften og i nat

Elo Christoffersen

11 år siden

|

05/06/2013

Dagens topnyheder

Den østjyske motorvej E45 mellem 61 Vejle syd og 59 Hornstrup spærres i 12 timer i nordgående retning den kommende nat, mens der udføres asfaltarbejde.

Mens arbejdet står på, skal al nordgående trafik på E45 føres gennem Vejle by.

Trafikken bliver ledt af ved Vejle Syd og får igen mulighed for at køre på motorvejen ved Hornstrup. Omkørslen gennem Vejle vil blive vist med gule omkørselsskilte.

- Vi ved godt, at spærringen af motorvejen vil medføre gener for trafikanterne og beboerne i Vejle. Vi har forsøgt at begrænse generne ved at vælge et tidspunkt, hvor der ikke er så meget trafik. Vi opfordrer trafikkanter, der skal mod nord, til at passere Vejlefjordbroen inden klokken 18 i aften. Trafikkanterne må især forvente kø-problemer og forlænget rejsetid i tidsrummet fra 18-23, fortæller projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet.