Vejlefjordbroen: Vinteren forsinker vejarbejdet ved broen

Vejdirektoratet har siden slutningen af november været i gang med vejarbejde i midterrabatten på den cirka en km lange strækning, og det har betydet, at én af kørebanerne i nordgående retning har været inddraget.

Planen var, at arbejdet skulle være overstået inden jul – men vintervejret kom i vejen og har sat arbejdet midlertidigt i stå.

Asfalten er delvist fjernet i det lukkede spor, så det kan ikke lade sig gøre at åbne op for sporet i den periode, hvor vejarbejdet er indstillet, Men så snart vejret tillader det, vil vejarbejdet blive genoptaget. Sporet bliver tilgængeligt igen, når arbejdet er overstået.

Det ene spor blev inddraget til vejarbejdet i slutningen af december, og i den forbindelse ændrede man det såkaldte ”Vejlespor” fra at være et spor beregnet til lokaltrafikken mellem Vejle Syd (frakørsel 61) og Vejle Nord (frakørsel 60) til også at være tilgængeligt for den gennemkørende trafik.

Det gav lidt problemer i begyndelsen, da de gennemgående trafikanter trak væk fra ”Vejlesporet” i frygt for at blive tvunget af motorvejen ved Vejle Nord.

Efter Vejdirektoratet har forbedret skiltningen i området, så trafikanterne er opmærksomme på, at de kan benytte begge spor på strækningen, er trafikken gledet uden de helt store problemer. Vejdirektoratet forventer, at det vil fortsætte.

Vejarbejdet i midterrabatten er en del af arbejdet med at udbygge motorvejen mellem Skærup og Vejle Nord fra fire til seks spor. Udbygningen er færdig i slutningen af 2013.
 

 

Dagens Gossip