Venstre vil drøfte lærereksamen med underviserne

Venstre vil have en samlet dansk sprogstrategi, hvor man ser på dansk sprogforståelse i alle uddannelser. Det gælder også læreruddannelsen, hvor studerende skal kunne stave, hvis de vil undervise elever i dansk i folkeskolen.

Det siger Venstres uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen efter kritik af den nye lærereksamen fra dansklærere og censorer. De påpeger i Kristeligt Dagblad, at studerende kun får én karakter, selv om de både går til skriftlig og mundtlig eksamen.

- Vi tager det selvfølgelig op med ministeren, når vi ser på effekten af eksamen og hører bekymringen fra censorkorpset og Dansklærerforeningen, siger Esben Lunde Larsen.

Lærereksamenen blev reformeret fra sommeren 2013. I 2012 blev S-R-SF-regeringen sammen med Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti enige om at reformere læreruddannelsen.

Studerende får i dag kun én karakter i dansk, matematik og sprog i uddannelsen.

Esben Lunde Larsen er enig med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) i, at dansklærerne ikke må halte bagefter fagligt.

- Det har ikke været meningen med reformen. Vi vil netop styrke fagligheden i det enkelte fag. Vi skal have lærere med de rette kompetencer, der kan undervise i folkeskolen, siger Esben Lunde Larsen.

- Ellers nytter det jo ikke at tale om et fagligt løft, hvis de, der underviser vores børn, ikke formår dét, de skal.

Han vil drøfte danskeksamenen, når han møder rektorer fra professionshøjskolerne, som udbyder læreruddannelserne. De har før drøftet kritikken af, om faget KLM - kristendom, livsoplysning og medborgerskab - udbydes bredt nok, siger Esben Lunde Larsen.

- Er faget blevet udvandet? En række KLM-undervisere har henvendt sig til ministeren og forligskredsen og påvist ret store skævheder, siger Venstres uddannelsesordfører.

/ritzau/

 

Dagens Gossip