Vurdering: Kontroversiel euroredning er formentlig lovlig

Det er formentlig i orden og i overensstemmelse med EU's traktater, hvis Den Europæiske Centralbank (ECB) som led i forsøget på at hjælpe eurolande i knibe opkøber statsobligationer i de pågældende lande.

Det er vurderingen fra EU-Domstolens generaladvokat, der har lavet sin analyse, inden domstolen senere i år afsiger dom i sagen.

Generaladvokaten skaber dog tvivl om ECB's rolle i det fortsatte redningsprogram, hvis banken først er gået aktivt ind i redningen ved at købe statsobligationer i et land.

Ifølge domstolens rådgiver vil centralbanken i så fald ikke længere kunne være direkte involveret i redningsprogrammet.

Det bliver onsdag i flere medier tolket som udtryk for, at ECB kan være nødt til at træde ud af den såkaldte trojka, der under de seneste års euroredninger har fungeret som en slags rejsehold for ECB, EU-Kommissionen og Den Internationale Valutafond.

Det er en gruppe tyske politikere og økonomer, der har udfordret ECB's plan ved den tyske forfatningsdomstol, som inden sin dom har valgt at få sagen prøvet ved EU-Domstolen.

Det skabte ro på markedet, da Den Europæiske Centralbank under eurokrisen i september 2012 meddelte, at den var klar til at opkøbe statsobligationer fra nogle af de hårdest trængte lande.

Banken har endnu ikke benyttet sig af muligheden, og den har end ikke fastlagt de nærmere retningslinjer for, hvordan programmet - kendt under den engelske forkortelse OMT - skulle fungere i praksis.

Både centralbanken og generaladvokaten medgiver, at der er tale om en "ukonventionel" metode".

Men generaladvokaten skriver, at "ECB må have vide beføjelser i sin udarbejdelse og gennemførelse af EU's monetære politik, og domstolene må udvise en vis grad af forsigtighed i deres gennemgang af ECB's aktiviteter, eftersom domstolene ikke besidder samme ekspertise og erfaring som ECB på dette felt".

Et panel af 15 dommere ventes at afsige dom i løbet af det næste halvår. Dommerne er ikke bundet til at følge generaladvokatens vurdering, men de gør det ofte.

/ritzau/

 

Dagens Gossip