Nationalbanken til regeringen: Underskuddet er for stort

Da finansminister Bjarne Corydon (S) fremlagde regeringens bud på næste års finanslov i slutningen af august, erkendte han, at regeringen går "lige til grænsen" for, hvor stort underskuddet på de offentlige finanser må være i forhold til EU's regler.

Men ifølge Nationalbanken, der tirsdag har fremlagt sine prognoser for den fremtidige økonomiske udvikling, går regeringen for tæt på kanten med sit finanslovforslag. Der bør være rum til negative overraskelser i økonomien.

- I regeringens finanslovforslag for 2015 forventes underskuddet på de offentlige finanser at blive 3,0 procent af bruttonationalproduktet næste år og 0,5 procent af bruttonationalproduktet på den strukturelle saldo.

- Det er eksakt på de tilladte grænser og efterlader intet rum for negative overraskelser, skriver Nationalbanken i sin prognose og fortsætter:

- På nuværende tidspunkt i konjunkturcyklen og med den aktuelle kapacitetssituation på arbejdsmarkedet ville det være ønskeligt, at der var en vis afstand til de tilladte grænser for budgetunderskud.

Nationalbanken nedjusterede tirsdag sit skøn for væksten i bruttonationalproduktet fra 1,5 procent til 0,8 procent.

Og det betyder ifølge banken, at der er udsigt til et faktisk underskud på 3,2 procent af bruttonationalproduktet og altså en overskridelse af grænsen.

Nationalbankens advarsel skal ses i lyset af, at regeringen i sit finanslovforslag forudsætter en vækst på 1,4 procent i år, som det blev forudsagt i Økonomisk Redegørelse fra september.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) har dog siden erkendt, at man nok kommer til at nedjustere tallet i den næste Økonomisk Redegørelse i december.

Han slog dog samtidig fast, at man fastholder sit udspil til finansloven, da der er flere parametre end væksten, der spiller ind i forhold til finansloven.

Nationalbankdirektør Lars Rohde uddyber, hvorfor banken kommer med sin klare advarsel.

- Finanspolitikken bør sikre en vis afstand til grænserne i i budgetloven. Det er klogt og nødvendigt at holde sig inden for grænserne, så der er tørt krudt at skyde med, hvis konjunkturen igen skulle forværres, siger Lars Rohde.

Danmark har tidligere været under skærpet opsyn fra EU-systemet på grund af for store underskud på de offentlige finanser.

/ritzau/