Sanser

De 7 sanser - Foto: Shutterstock

Mennesket er i besiddelse af en masse fantastiske sanser, der er afgørende for vores evne til at overleve. Her får du en gennemgang af kroppens syv vigtigste sanser.

Alle kender til de klassiske fem sanser, men der er faktisk syv sanser, der regnes for at være de mest afgørende for os mennesker.

Uden de sanser havde mennesket hverken kunnet udvikle sig til det vi er i dag endsige have overlevet.

De 7 vigtigste sanser

Her får du et overblik over de sanser, det handler om.

  • Synssansen
  • Høresansen
  • Smagssansen
  • Lugtesansen
  • Følesansen
  • Balancesansen
  • Kropssansen

Du er sikkert bekendt med syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen, der gør os i stand til at opleve vores omgivelser, men det er ikke sikkert, at du er ligeså bekendt med balance- og kropssansen, der hjælper os med at fortæller os, hvor vi befinder os i forhold til vores omgivelser.

Synssansen

Vidste du, at dit øje fungerer lidt ligesom et kamera?

Pupillen styrer, hvor meget lys der kommer ind, og linsen sørger for at fokusere lyset bagerst op vores nethinde. Her sidder der nemlig mere end 100 millioner lysfølsomme receptorer.

Deres opgave er at opfange forskellige farver lys, som så gør os i stand til at se alle de farver, som vi kender til i vores liv.  

Synet er sammen med hørelsen nogle af de vigtigste sanser for at overleve i pressede situationer, der kræver at vi kan orientere os hurtigt for at undgå fare.

Høresansen

I øret er der myriader af små fimrehår, der omsætter de trykbølger, der findes i luften til lyde, som vi så er i stand til at høre. 

Øret arbejder tæt sammen med hjernen for at beregne, hvor lyden kommer fra og for at omsætte trykbølgernes størrelse og frekvens til noget vi kan opfatte som eksempelvis lydstyrker og toner. 

Vores høresans er den første af vores sanser, der udvikles. Allerede i sjette måned er den fuldt udviklet. 

Det er også derfor, at eksempelvis et bestemt stykke musik, der har været spillet meget under graviditeten, kan have en beroligende virkning på et spædbarn.

Læs også

Susen for ørene: Denne enkle metode fjerner din tinnitus på ét minut

Smagssansen

Din tunge er belagt med de såkaldte smagsløg. Der er omkring 10.000 af dem, og de har alle i omegnen af 1000 receptorer, der gør os i stand til at genkende milliarder af smagsindtryk ved at reagere på kemiske molekyler i vores mad.

Det lyder avanceret, men alligevel er vi faktisk ikke specielt gode til at skelne mellem forskellige typer af smag. 

Det er dog nok til, at vi eksempelvis kan nå at spytte ud i mange tilfælde, hvis vi får eksempelvis noget meget bittert eller besk i munden, som kan gøre os syge eller slå os ihjel.

Vores smagssans er enormt afhængig af en af vores andre sanser, nemlig lugtesansen.

Lugtesansen

Kender du det med, at dufte kan udløse minder og vække stærke følelser?

Det er ikke tilfældigt eller noget vi har fundet på i nyere tid-

Nerverne i din næse løber nemlig direkte til det limbiske system - et primitivt område i hjernen, hvor hukommelsen og følelser som seksualdrift, angst og sult også befinder sig. 

Følesansen

Over alt i vores hud og vores indvolde findes receptorer, og de er særlig talrige i vores fingre, fødder og ansigt, for de skal hjælpe os med at undgå, at vi udsætter os selv for skader.

Når noget kommer i kontakt med vores krop, sender følesansen informationen videre til hjernen. Receptorerne registrerer ting som varme, berøring, tryk, kulde, smerte og struktur.

Kropssansen 

Sanseindtryk fra vores muskler og led sørger for at give hjernen besked om, hvor de forskellige dele af kroppen, eksempelvis arme og ben befinder sig. Du ved, om din arm er strakt, og om dit ene ben er bøjet, uden at du behøver at kigge på kropsdelen.

De sanser der er på spil her, registrerer også din krops evne til at opfatte bevægelser, muskelkraft og kroppens placering i rummet. 

Balancesansen 

Vores balancesans registrerer bevægelser og påvirkning af tyngdekraften.

Det sker via receptorerne i det indre øre og gør det muligt for os at holde balancen, koordinere bevægelser og orientere os i det miljø, som vi befinder os i.

Når de små kanaler i buegangene i øret registrerer bl.a. hovedets bevægelser og position og ændringer i bevægelsestempoet. 

Vendes du på hovedet eller snurrer du hurtigt rundt om dig selv, kan de små væskefyldte kanaler ikke følge med. Der opstår manglende koordination mellem syn og balance, og du bliver svimmel eller får kvalme.

Det er også det der sker, når du bliver søsyg, og hvis balancesansen af en eller anden grund ikke fungerer helt som den skal

Fødselsdagssang - Her finder du den klassiske fødselsdagssang, der synges til enhver fødselsdag i Danmark. Sangen hedder 'I dag er det Oles fødselsdag'.

 

Dagens Gossip