Ergoterapeut

06/03/2020 09:48

webmaster

Studie
Ergoterapeut
Hvad vil det sige at være ergoterapeut, og hvordan bliver man det? Det kan du læse om her.

Mest læste i dag

Hvad beskæftiger en ergoterapeut sig med, hvordan man uddanner sig til det og hvilke muligheder giver det?

Det kan du læse mere om her.

Ergoterapeut

En Ergoterapeut beskæftiger sig med menneskers anatomi og fysiologi. 

Det handler om at kunne finde frem til patientens behov og at finde frem til løsninger, der kan hjælpe ham eller hende i deres hverdag, så de kan leve et så ubesværet liv som muligt trods deres fysiske situation.

En ergoterapeut arbejder typisk indenfor sundhedsvæsnet, hvor de tager sig af sådan noget som genoptræning og rehabilitering af mennesker, der har en eller anden form for nedsat bevægelighed på grund enten sygdom eller ulykke eller medfødte fejl eller skavanker.

Ergoterapeuter kan både arbejde inden for såvel privat som kommunalt regi, og de fleste arbejder inden for det kommunale.

Men det er ikke kun, når skaden så at sige, er sket, at der er brug for ergoterapeuter. Det er der også inden for de mere forebyggende tiltag, og derfor finder en del ergoterapeuter også job inden for dette felt.

Det kan for eksempel være, når der skal forebygges i forbindelse arbejdsmiljø eller skolemiljø.

Som ergoterapeut kan du bl.a. arbejde på hospitaler, i jobcentre eller i kommuner, men du kan også vælge at slå dig ned som selvstændig, hvis du er mere til det.

Du kan komme til at arbejde med både børn og voksne som ergoterapeut, og mens nogle patienter har medfødte handicaps, så står andre i en helt ny livssituation, som de skal lære at tackle.

Det er her ergoterapeuten kommer ind med hjælp, og det kan både være i form af træning og/eller tekniske hjælpemidler og/ eller ændringer i miljøet derhjemme eller på arbejdet. 

Men der er også mulighed for at undervise eller at gå efter ledende stillingen, hvis man gerne vil noget andet end ”markarbejde”.

Ergoterapeut er altså en alsidig uddannelse med flere fremtidsmuligheder.

Sådan bliver man uddannet til ergoterapeut

Uddannelsen som ergoterapeut, er det man kalder for en professionsbachelor. Det vil sige, at den har en varighed på 3½ år, og du er berettiget til SU under din uddannelse, såfremt du kvalificerer dig til de krav der.

For at kunne tage uddannelse som ergoterapeut, skal du opfylde kravet om en gymnasial eksamen, men du kan også søge optagelse på baggrund af en bestemt erhvervsuddannelse eller hvis du har gennemført 4 gymnasiale enkeltfag.

Selve undervisningen veksler mellem teori og praksis, idet den både foregår på skolebænken og ude på de arbejdspladser, der beskæftiger sig med området enten i kommunalt regi eller privat.

På uddannelsen får du undervisning i:

  • Anatomi
  • Fysiologi
  • Ergoterapi
  • Sygdomslære
  • Velfærdsteknologi 
  • Hjælpemiddelformidling

Meningen er, at du som færdiguddannet vil være i stand til at pejle dig ind på det enkelte menneskes behov og analysere det og ikke mindst komme frem til de løsningsforslag, der hjælper personen bedst muligt både derhjemme og på et evt. job, så han eller hun kan komme til at fungere såvel fysisk som psykisk og ikke mindst socialt.

Men mennesker og deres behov er meget forskellige, og derfor lærer du også om sociologi, psykologi og kommunikation på uddannelsen.

Uddannelsen består af en fællesdel, der varer fire semestre, og en mere praktisk orienteret del på 28 uger, hvor undervisningen foregår væk fra skolebænken.

Når uddannelsen er færdig, har du en professionsbachelor i ergoterapi – på engelsk Bachelor of Occupational Therapy.

Uddannelsessteder

Der er flere steder i landet, hvor du kan tage uddannelsen. Foretrækker du Sjælland, kan du tage uddannelsen som ergoterapeut i København eller Næstved.

Fortrækker du Fyn, kan du tage uddannelsen i Odense.

Og vil du helst tage den i Jylland, kan du tage den i Esbjerg, Holstebro, Aarhus eller Aalborg.

Uanset, hvor du ønsker at tage den, skal du søge via kvote 1 eller kvote 2 alt afhængig af din adgangsgivende uddannelse eller kompetancer.

Optagelseskrav

For at kunne komme i betragtning til en plads på uddannelsen, skal du have en af disse uddannelser:

  • Gymnasial eksamen - Dvs. stx, hhx, hf, htx eller eux. (Du kan også komme ind via det særlig hf-forløb for fremmedsprogede -GIF).
  • En tilsvarende international (eller udenlandsk) eksamen.
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen eller uddannelse som pædagogisk assistent.

Har du en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2.

Du kan også komme ind med 9 måneders erhvervserfaring samt 4 gymnasiale enkeltfag.

Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2.

Løn

Som uddannet ergoterapeut ligger gennemsnitslønnen på 31.000 til 32.000 kroner. Det afhænger dog meget af, hvor i landet du arbejder. Vi har lavet denne lønguide for ergoterapeuter her.