Fortolkningshypotese

27/03/2020 06:00

webmaster

Studie
Fortolkningshypotese
Her kan du se, hvad fortolkningshypotese er, og hvordan du bruger det.

Mest læste i dag

Hvad ligger der i begrebet fortolkningshypotese? Det kan du finde svar på her, hvor du også får eksempler på, hvordan du bruger det.

Fortolkningshypotese

Definitionen på fortolkningshypotese kan udlægges sådan her:

En hypotese omkring, hvordan en tekst skal eller rettere bør fortolkes, efter at den er blevet analyseret.

En fortolkningshypotese kan altså først udarbejdes, efter at du har færdiggjort dit arbejde med analysen, og du kan begynde at se på, hvad du mener er tekstens tematikker og budskaber.

Det er altså din mening det handler om og ikke, hvad andre mener i sidste ende, men det betyder ikke, at du bare skal ignorere, hvad andre er nået frem til gennem tiden.

Men en fortolkningshypotese er i korte træk, det du mener teksten vil fortælle. Hvilken tematik er på spil og så kan din analyse bekræfte, om din hypotese er korrekt.

Lidt som et stykke mekanik eller en bil skilles teksten ad, og du gør dig dine iagttagelser inden for inden for de forskellige områder og så samler du den igen og tænker over, hvordan de iagttagelser du har gjort dig hænger sammen i forhold til din konklusion.

Sådan laver man en fortolkningshypotese

Men det er altså ikke nok at blot at nøjes med fortolkningsdelen i denne sammenhæng, og ud fra din egen mening fortolke teksten som det passer dig. Dine påstande i din fortolkningshypotese skal være fremsat på et så stærkt grundlag som muligt, og derfor er det bl.a. nødvendigt at vide: 

  • Hvilke tematikker der er på spil her
  • Hvordan forløbet er i teksten
  • Hvilke personer der evt. gennemgår en udvikling 
  • Hvordan sproget er i den pågældende tekst.

Dette gælder for eksempel for en novelle, men ikke nødvendigvis et digt, hvor du forventes at være mere opmærksom på de formmæssige træk, som der findes i en prosatekst. Så husk at kigge på strofer, formulering og ordvalg.

Skal du lave analyse af et digt, kan det være en fordel at dykke ned i de enkelte strofer for at finde frem til, hvad der går igen som for eksempel et tema.

Ved analyse af en tekst skal du finde frem til citater, der vil kunne underbygge dine påstande.

De citater, som du finder frem til, skal altså lænkes sammen med de pointer der findes, så den person der læser din opgave forstår, hvor du befinder dig i forhold til fortolkningshypotesen.

Måske optræder der ord eller sætninger undervejs, der viser en eller anden form for udvikling i teksten, og derfor er det også værd at medtage delfortolkninger af de forskellige afsnit.

Din fortolkningshypotese kan godt ændre sig i takt med, at du får ny indsigt og viden undervejs, og det kan føre til at du bliver nødt til at revurdere din fortolkningshypotese, og det er helt fint.

Der er jo ikke tale om matematik, hvor der kun er et korrekt svar, når det drejer sig om noget så abstrakt som fortolkning. Her er plads til at gå ad forskellige veje, men det er selvfølgelig ikke det samme som du skal ende ud i helt groteske konklusioner, som du derefter skal forsøge at hive i land.

 Ved fortolkningen får du mulighed for at samle op på alt det, som du har lært undervejs og ikke mindst s sammendrage, temaet for den pågældende tekst. Med andre ord: Hvad forsøger forfatteren at sige. Hvad peger dine delkonklusioner på.

Tjekliste

Her på falderebet får du lige en opsummering af det, der står i resten af artiklen, så du har en samlet tjekliste med de gode råd, der er blevet nævnt hist og her gennem teksten.

5 gode råd til din fortolkningsanalyse:

1. Din analyse skal tage udgangspunkt i selve teksten, så glem alt om er analyseskema.

2. Få struktur på din analyse, så den komme til at pege frem imod den endelige fortolkning, hvor du samler dine observationer.

3. Fortolk dine observationer undervejs i forhold til det der er din overordnede konklusion.

4. Husk at bruge de fagbegreber, der hører sig til disciplinen.

5.Brug citater igennem din analyse, så du sikrer dig belæg for din påstand og det som det skal bruges til.

Hvorfor laver man en fortolkningshypotese?

Som ordet antyder, består en fortolkningshypotese af en fortolkning og en hypotese.

En hypotese betyder, at du giver dit bud på, hvordan noget opfører sig ud fra den teori, som du kender til eller kan finde frem til ved hjælp af research.

Fortolkningsdelen handler derimod om, hvordan man mener, at et givent værk skal fortolkes.