Frekvens

06/03/2020 09:28

webmaster

Studie
Frekvens
Du har med garanti hørt om begrebet frekvens, og her kan du se, hvad det dækker over.

Mest læste i dag

Når man taler om frekvens taler man også om hyppighed i en eller anden forstand. Ordet anvendes i forskellige forbindelser, men groft sagt kan man spore det hele tilbage til ordet hyppighed, uanset om det handler om radio eller om man taler om gentagelser.

Ordet frekvens stammer da også fra det latinske frequentia - altså hyppighed. 

Frekvens

Frekvens bruges som mål for hvor hurtigt regelmæssige gentagelser af et givet fænomen forekommer. Dette begreb bruges ofte til at beskrive hvor hurtigt (sekund)-1 (s-1). Enheden kaldes også hertz, som er opkaldt efter tyskeren Heinrich Rudolf Hertz. Den forkortes Hz.

Angives en frekvens f.eks. til 25 Hz, skal det således tolkes sådan at det beskrevne fænomen gentager sig selv regelmæssigt 25 gange hvert sekund.

En svingnings frekvens kan beregnes som 1/svingningstiden.

Cyklisk frekvens og vinkelfrekvens

Den "normale" frekvens eller omdrejningsfrekvensen, som den også kaldes eller den cykliske frekvens og angives i fysiske og matematiske formler ofte med symbolet f.

Vinkelfrekvensen (eller radianfrekvensen) angives ofte med det græske symbol omega (ω) og forholdet til den cykliske frekvens er:

Flere betydninger

Du har garanteret hørt om frekvens, når det kommer til radio, og du har sikkert prøvet at ”spole” frem og tilbage på det gode gamle FM-bånd i jagten på en kanal med indhold, som du ønsker at høre.

Men ordet har flere betydninger:

  • Den indstilling som en radio eller et tv, skal have for at kunne modtage en specifik kanal.
  • Antallet af forekomster i forhold til et samlet tal – eks. Hvor optræder en observation inden for en given ramme.
  • Antallet af gentagelser eller hvor tit noget sker i et større antal perioder – som et ugeblad der har en udgivelsesfrekvens på 52, da der er 52 uger i et år.
  • Antallet af svingninger pr. sekund – dette bruges bl.a. i forbindelse med sådan noget som lydbølger eller vekselstrøm og elektromagnetisme, og optræder derfor byde inden for fag som musik og fysik.

Radio og TV

Når det handler om frekvens i forbindelse med TV eller radio bruges begrebet ofte til at beskrive hurtighed i form af sekunder. Den enhed man taler om i denne sammenhæng kaldes hertz, der forkortes Hz og enheden er opkaldt efter den tyske forsker Heinrich Rudolf Hertz.

Frekvensen af 40 Hz vil derfor være udtryk for at fænomenet gentager sig regelmæssigt 40 gange pr. sekund.

Når der henvises til et frekvensbånd, betyder det, at der er et større interval. Et frekvensinterval kan indeholde op til flere kanaler.

Frekvens i forbindelse med statistik

Når det handler om observationer i forbindelse med statistik, handler det om relativ hyppighed.
Med andre ord – hvor mange gange optræder en given observation, inden for en bestemt ramme. Hvis observationen forekommer i 10 ud af 20 tilfælde, vil frekvensen være 10 divideret med 20 og altså i dette tilfælde 0,5.

Frekvens inden for perioder

I mediebranchen taler man for eksempel om udgivelsesfrekvens. Dette dækker typisk over, hvor mange gange om året et blad udkommer, men det kan også være en podcast eller et program.

Frekvens og lydbølger, strøm eller magnetisme

Når det handler om antallet af svingninger, taler man om antallet af svingninger pr. sekund. Dette beregnes som 1/svingningstiden.

Ligesom med radio og TV bruger man betegnelsen hertz eller man bruger det græske symbol ν.

Svingninger kan betegnes som fysiske systemer, der forekommer meget hyppigt. Dette kan for eksempel observeres i forbindelse med musik og strengeinstrumenter.

Men der er ikke kun instrumenter der har svingninger – det har sådan noget som elektriske kredsløb også og ikke mindst i naturen finder vi svingninger i forbindelse med vand og bølger.

Nu ved du alt det, der er værd at vide om frekvens for menigmand.