Implikationer

webmaster

249 uger siden

|

10/10/2019
Implikationer kan være to forskellige ting. Se, hvordan ordet og betydningen bruges her.

Dagens topnyheder

Når man taler om implikationer kan det betyde to forskellige ting.

  1. Som udsagnsordet implicere antyder, altså handler det om involvering eller inddragelse.
     
  2. Som navneord, og denne er straks mere indviklet.

Implikationer

Ordet implikation stammer fra det latinske implicatio. Det kan oversættes med for eksempel ’vikle ind i’ eller det positive 'flette ind i’.

Men implikation kan også på et mere generelt plan bruges som en betegnelse for påstande, der er logisk følger af en given påstand.

Navneordet B) kan deles ind i tre underinddelinger, og det er dem der hovedsageligt fokuseres på her.

To af dem er stærkt beslægtede.

1. Her taler vi om følgevirkning. Det som noget naturligt eller uundgåeligt medfører eller konsekvenser af noget naturligt, eller noget som ikke kunne undgås.

2. Her taler vi om en præsupposition. Logik inden for udsagn der er sammensat, altså består det af to udsagn, hvor det første udsagn logisk vil medføre det andet.

Den sidste er en smule anderledes.

3. Noget der er underforstået eller antydet. Kan være betydning, ide´, tanke eller lignende.

Eksempler

Her kan du se eksempler på ordet i brug.

- Rådet gennemførte adskillige diskussioner for at klarlægge landets nuværende scenario samt fremtidige implikationer.

- Flertallet kan ikke tvinge mindretallet i de tilfælde, hvor der klart foreligger implikationer, men mindretallet kan ikke nødvendigvis forhindre at flertallet gennemfører det tiltag som du ønsker.

- Filmen vil med sine adskillige implikationer altid blive husket som noget ganske særligt inden for sin genre. 

- Jeg vil have mulighed for at drøfte det nye tiltag og alle dets implikationer med de relevante enkeltpersoner og organisationer, der vil blive berørt af den endelige beslutning og ikke mindst udførelsen af det endelige projekt.

- Jeg arbejder med at formidle metoder og deres implikationer i forretningsverdenen til små iværksættere, så de kan få en langt mere leve- og bæredygtig virksomhed.

- Dette nye og anderledes partnerskab vil have implikationer på to planer, hvis det gennemføres.

- Ved mødet blev der særligt fokuseret på den nye udvikling inden for det pågældende marked og der blev analyseret grundigt på dens implikationer for fremtidens politik.