Metafor

02/03/2020 03:30

webmaster

Studie
Metafor
Du har nok hørt udtrykket metafor i forskellige sammenhænge, men hvad dækker begreber egentlig over og hvad er omfattet af det? Det kan du læse mere om her.

Mest læste i dag

En metafor er ikke bare en metafor. Det findes forskellige former for dem og historien om dem går langt tilbage og er måske endda ligeså lang som selve menneskets.

Metafor

En metafor er en overordnet betegnelse for sproglige billeder. Udtrykket stammer fra græsk meta = hen til, phorein = at bevæge.

Et sprogligt billede, betyder at et objekts egenskaber bliver overført til et andet objekt. Som regel er der tale om to ting, der intet har med hinanden at gøre i den virkelige verden ofte foregår det ved direkte sammenligninger.

Vi finder lige metaforer helt tilbage fra biblens tid og i kristendommen tales der for eksempel om lam, som en metafor for mennesket.

Hvorfor gør man brug af metaforer?

Hvorfor kan man ikke bare sige tingene lige ud? 

Fordi det gør sproget kedeligt!

Den bedste måde at vise det på er vel nok at komme med et eksempel på en metafor:

Hun er smuk – Hun er smuk som en blomst i fuldt flor.

Som du kan se, er sætningen med et blevet mere interessant. Og vi har nu også en idé om, hvordan hun er smuk og at den der kommer beskrivelsen ikke blot konstatere at hun ser da meget godt ud, men at han eller hun er meget betaget af kvinden.

Altså kommer metaforerne på banen og pifter sproget op og hjælper os med at udtrykke følelser. De kan også anvendes til at beskrive situationer eller personer eller de kan bruges til bringe humor ind i en beskrivelse eller at gøre pynte sproget.

Underkategorier af metaforer

Metaforer har en række kategorier under sig, for de kan bruges på rigtig mange måder og i rigtig mange forbindelser.

Det er vigtigt at kende til disse underkategorier, hvis du beskæftiger dig med sproget i forbindelse med undervisning.

Her kan du se, hvilket typer metaforer der findes:

  • Simpel metafor
  • Gemt Metafor 
  • Udvidet metafor
  • Implicit metafor
  • Blandet metafor
  • Løs metafor
  • Aktiv metafor
  • Absolut metafor
  • Dvælende metafor
  • Kompleks metafor

Der er andre måder at dele dem op på, og der tilfælde, hvor underkategorierne kan finde på at overlappe hinanden.  For eksempel er der lidt en diskussion omkring, hvorvidt sammenligninger og er metaforer eller ej, og her skal du høre din underviser, hvad de mener om den sag, så du undgår at jokke i spinaten, hvis han eller hun har lagt sig meget fast på en bestemt tolkning her.

Her kan du se, hvad de forskellige underkategorier indebærer:

Simpel metafor

”Fyr op” kan kun henvise til temperaturen. Der er ikke meget andet i denne sætning, der kan betyde tænd for, og her taler vi ikke om varmen. Det kan være guitaren, anlægget eller ofte noget andet lydeligt. 

Gemt metafor

Her kommer man selv på arbejde for at finde ud af, hvilket objekt, der refereres til. "Hun var spændt til det yderste”. Hun er spændt til bristepunktet.

Udvidet metafor

Når der er flere objekter der optræder samtidig for at beskrive et objekt.

Implicit metafor

Når det ikke fremgår præcist, hvad der hentydes til, men man kan regne det ud. 

Blandet metafor

Her ses flere sproglige billeder, der ikke passer med hinanden. Det kan for eksempel være, når du anvender sportsmetaforer i en anden sammenhæng.

Løs metafor

Her tillægger du et objekt et andet objekts karakteristika altså flere af dem.

”Han er en hund”, kan for eksempel betyde, at han er underdanig, men det kan også betyde, at han lugter blod eller er doven. Tolkningen beror på sætningens kontekst.

”Hun er som en sten”. Hun kan virke kold, hård eller følelsesløs.

Aktiv metafor

Denne skaber billeder hos modtageren. Måske endda sjove eller overraskende.

Absolut metafor

Her er der ingen sammenhæng mellem objekterne. "Hun var smuk som en blomst i fuldt flor”.

Det eksempel der blev brugt i starten for en metafor, er altså i kategorien absolut metafor.

Dvælende metafor

Her er der ingen overraskelse at spore og den kræver som sådan ingen fortolkning.

"Solen står op" og "hundesulten" er udtryk som hører i denne kategori og som også kaldes for døde metaforer.

Kompleks metafor

 Her bygges en metafor ovenpå en anden. ”Et meningsfuldt liv er, når du foretager en rejse mod dir endelig mål”

Nu har du fået mere viden om, hvordan en metafor kan være skruet sammen, og så er det blot at komme ud og bruge dem som krydderi på tilværelsen og ikke mindst sproget.