Omverdensmodellen

24/10/2018 10:45

webmaster

Studie
Omverdensmodellen
En virksomhed er nødt til at analysere sin omverden for at kunne se, hvad der kan påvirke dens situation og udvikling. Her er omverdensmodellen et godt værktøj.

Mest læste i dag

Omverdensmodellen kaldes også for omverdensanalyse. Det er kort sagt en analyse der har til formål at se på de forhold i der er i en virksomheds omverden, for at finde frem til, hvad der påvirker udviklingen i virksomheden.

Derfor må virksomheden analysere de faktorer der er i omgivelserne. 

Faktorerne kan opdeles i to. 

Dem der er en del af den afhængige omverden, og dem der er en del af den uafhængige omverden. Disse omtales ofte også som nærmiljø og fjernmiljø. 

Omverdensmodellen

I den afhængige omverden handler det om de interessenter, der løbende er i kontakt med virksomheden. 

Her er findes en gensidig påvirkning mellem virksomheden og dens leverandører og virksomheden og dens kunder eksempelvis.

Der er altså tale om faktorer, som virksomheden kan styre i et hvis omfang.

I den omverden der er uafhængig findes derimod de faktorer, som den ikke har mulighed for at styre, men som påvirker virksomheden. 

Dette kan eksempelvis være lovgivning, som virksomheden er nødt til at forholde sig til løbende og hele tiden enten tilpasse sig eventuelle ændringer og sørge for at udnytte eventuelle muligheder, der måtte opstå.

Sådan ser modellen ud

Modellen er som sagt det op i det nære og det fjerne.

Nærmiljø:

 • Konkurrenter
 • Kunder
 • Leverandører
 • Mellemhandlere

Fjernmiljø:

 • Samfundsøkonomiske forhold
 • Politiske- og lovgivningsmæssige forhold
 • Teknologiske forhold
 • Kulturelle forhold
 • Demografiske forhold
 • Massemedier
 • Interesseorganisationer
Omverdensmodellen

Punkterne i omverdensmodellen beskrives grundigt et efter et, så man får alle aspekter med inden for det enkelte punkt.

Konkurrenter

Virksomheden kan ikke undgå at blive påvirket af konkurrenter, uanset om de er markedsledere eller et ”alene” på deres marked, for konkurrenter er ikke kun de virksomheder, der sælger de samme produkter eksempelvis sodavand. Det er også de andre virksomheder, der sælger eksempelvis saft, juice, vand, kaffe, alkohol, og mælkeprodukter.

Her skal man have øje for deres produktudvikling, prisstrategier, service, samarbejdspartnere mm. 

Kunder

Kunderne er virksomhedens grundlag, selv hvis virksomheden har monopollignende position, skal man som virksomhed have fokus på området, for en dag bliver monopolet måske pludselig brudt enten pga. politik eller teknologi.

Leverandører

Afhængigheden af leverandører kan være stor, hvis antallet af leverandører er begrænset inden for området, eller leverandøren sælger unikke produkter, der videresælges eller er en del af virksomhedens eget produkt. 

Langvarige relationer kan give mængderabatter og leveringssikkerhed, men kan omvendt også betyde at virksomheden kan gå glip af bedre deals.

Mellemhandlere

Ikke alle virksomheder har mellemhandlere, men hvis virksomheden sælger til detailhandel og grossister i stedet for at sælge direkte til slutbrugeren, kan der også her være en stor afhængighed.

Samfundsøkonomiske forhold

I nogle perioder er samfundsøkonomien gunstig. Læs også om samfundsøkonomiske mål her.

Økonomisk vækst, lav arbejdsløshed og lav inflation giver gode forhold for virksomhedens produkter, mens det bliver sværere for virksomheden at afsætte sine produkter, når udviklingen går den modsatte vej. 

Men det behøver ikke at betyde, at det er umuligt at ruste sig.

Selv under finanskrisen, der startede i 2008, og havde følgevirkninger flere år frem i form af faldende vækst, stigende arbejdsløshed, og faldende omsætning, voksede der virksomheder frem, fordi forstod at begå sig under de forhold.

Politiske og lovgivningsmæssige forhold

Politik og lovgivning påvirker virksomheder, uanset hvad virksomheden beskæftiger sig med. Regler omkring markedsføring, fokus på bæredygtig energi og afgifter på salg af varer er blot enkelte eksempler.

Teknologiske forhold

Teknologiske ændringer påvirker ikke bare en virksomheds muligheder for at øge produktion eller indtjening eller at opnå besparelser - det kan også være en trussel for virksomheden, der ikke forstår at tilpasse sig eller hvis produkt eller ydelse bliver overflødiggjort.

Kulturelle forhold

En virksomhed kan blive påvirket af de kulturelle forhold, hvis deres produkt ligger under for det. 

Når folk eksempelvis ønsker at spise sundt, falder forbruget af slik, is, kage, morgenmadsprodukter, mælkeprodukter samt kornprodukter, mens forbruget af grøntsager stiger.

Demografiske forhold

Hvis du sælger gangstativer, er det godt for dig, når der er store årgange, der er blevet ældre eller på vej til at blive det. 

Massemedier

Tv, aviser, blade og magasiner kan give positiv omtale eller negativ omtale af virksomheden eller deres produkter, hvilket kan øge efterspørgslen på produkterne eller, hvis det omvendte er tilfældet, sende et produkt på pension. 

Interesseorganisationer

Når en sammenslutning eller forening, der repræsenterer en bestemt gruppe i samfundet, sætter sig for at gå i clinch med et område eller en virksomhed, kan det komme til at koste virksomheden dyrt.

Men det behøver ikke altid at være negativt for virksomheden. 

Sælger du økologiske grøntsager og en interesseorganisation vil have mere økologisk frugt og grønt på arbejdspladserne eller i den almindelige danskers hverdag, er det for eksempel en fordel for dig, mens det kan lægge pres på dine konkurrenter der producerer konventionelle afgrøder.