Problemformulering

26/06/2018 21:30

webmaster

Studie
Problemformulering
Sådan laver du den bedste problemformulering eksempel.
Hvis der er noget du undrer dig over omkring et emne, når du skal skrive en opgave i dit studie, så er du allerede godt på vej til at skrive den vigtigste del af opgaven; Nemlig problemformuleringen!

Mest læste i dag

Du kan betragte problemformuleringen som en køreplan for din opgave. Find problemformulering eksempel lidt længere nede i artiklen.

Hvis du har evnen til at undre dig over noget, i det emne du ønsker at skrive om, så afføder det et spørgsmål – og gerne flere, og det er dem du skal bruge til at præsicere, hvad det er, du vil undersøge i din opgave.

Problemformulering

En problemformulering er en præsicering af, hvad du gerne vil undersøge i din opgave,  i form af et eller flere spørgsmål, som du er i stand til at belyse og til dels besvare gennem din opgave og senere bruge i din afsluttende konklusion.

Hvis du brænder for dit emne, så vil processen med at skrive problemformule-ringen normalt strukturere din opgaves indhold undervejs.

Problemformulering eksempel

1) Først brainstormer du om dit emne, og skriver dine spørgsmål til emnet ned. Her følger problemformulering eksempel:

 • Nu er det en god ide at gå på nettet og google dit emne, for at blive inspireret og få nye ideer.  
 • Husk at tage noter og gemme webadresser på din vej, da du muligvis skal bruge dem som kildeanvisninger sidenhen.

Hvis dit emne fx er medicinsk marijuana, så kunne din brainstorm fx se sådan ud: 

Medicinsk Marijuana:

 • Marijuana kunne købes på danske apoteker, indtil det blev gjort totalt forbudt i 1961 -  uden folkelig debat eller videnskabelige undersøgelser.
 • I dag har 18 europæiske lande frigivet medicinsk marijuana, og  de fleste af os kender nogen, der behandler sig selv med cannabisolie for sygdomme så alvorlige som fx epilepsi og cancer, med risiko for at blive kriminaliseret.
 • Findes der nogle beviser på alvorlige bivirkninger fra brug af marijuana? Findes der noget bevis på, at nogen nogensinde er blevet syge eller er døde af  marijuana?
 • Kunne der tænkes at være nogen, der har interesse i at holde marijuana-ens  sygdomsbekæmpende egenskaber  skjult og fortsat blokere for frigivelse og research ?

2) Nu skal du så fokusere ind og stramme op, så det bliver en overkommelig opgave. 

 • En overkommelig opgave er en, hvor du stiller ét hovedspørgsmål og eventuelt nogle underspørgsmål, dokumenterer dine researchresultater via pålidelige kilder, og hvor du kan besvare dit spørgsmål og trække alle trådene sammen i konklusionen.

Du vil ofte opleve, at din første brainstorm fungerer som en klargørelsesproces, der gør dig klar til at skrive din endelige problemformulering.

Hovedspørgsmål: Hvad er årsagen til, at marijuana har været og stadig er kriminaliseret?

Underspørgsmål: Findes der konkrete beviser på, at en balanceret indtagelse af marijuana nogensinde har afstedkommet dødsfald eller alvorlige bivirkninger?

Underspørgsmål: Findes der dokumentation for at indtagelse af marijuana er sygdomsbekæmpende?

Underspørgsmål: Kunne nogen have en økonomisk interesse i at holde marijuana-ens  sygdomsbekæmpende egenskaber skjult og fortsat blokere for frigivelse og research ?

Gør din problemformulering færdig

Nu mangler du blot at skrive en kort indledning, hvor du kort redegør for:

 • hvad der har fået dig til at undre dig over hovedspørgsmålet
 • en kort præsentation af din problemformulering
 • samt hvordan du har tænkt dig at gribe din research an

Husk at din problemformulering i sig selv er en handlingsplan, der klart beskriver, hvad du ønsker at undersøge og i hvilken rækkefølge. Den er dermed en rigtig god hjælp for dig selv, da den faktisk kortlægger skriveprocessen og hvad du leder efter svar på. 

En god problemformulering er som en disposition, der automatisk kræver følgende af dig:

 • En redegørelse
 • Besvarelse af dine spørgsmål
 • En analyse / diskussion / vurdering
 • En afrundet konklusion, hvor du sikrer dig at den røde tråd fra problemformuleringen bliver fulgt op og rundet af