Startkomma

05/09/2018 23:53

webmaster

Studie
Startkomma
Sådan sætter du korrekt startkomma.
Det komma, der sættes foran ledsætninger, kaldes startkomma. Kommaer bruges til at til at gøre teksten mere læsbar og øger forståelsen, og her kan du se, hvordan det kan gøres.

Mest læste i dag

Der er to måder at sætte komma på, og det forvirrer ikke overraskende mange. 

Det der hedder startkomma i dag, er det samme som det, der tidligere hed det grammatiske komma. I dag hedder det startkomma og uden startkomma.  Reglerne er dog de samme som dengang det hed grammatisk komma og nyt komma.

Det svære ved startkomma

De fleste anvender startkomma, fordi det var det, som de lærte i skolen i sin tid. af Det nye komma er nemlig relativt nyt og kom til i nullerne, hvor det gjorde forvirringen total, men det var faktisk for at gøre det lettere, fordi så mange har problemer med kommateringen.

Bruger du startkomma, er det fordi du sætter kommaet efter de gode gamle kryds og bolle-regler.

Det kaldes startkomma, fordi du sætter kommaet, hvor ledsætningen begynder.

Det kan af og til være en smule vanskeligt at afgøre, hvor startkommaet skal sættes, men her får du hjælp til at sætte startkomma på den rigtige plads, hvis du bruger det.

Hvis du synes det er lidt svært med startkomma, er det ofte fordi, det kan være svært at finde ud af, hvor selve ledsætningen starter.

Og der er desværre ikke en simpel tommelfingerregel for det, men hvis du følger de nedenstående råd, bliver det meget lettere at overskue, om du er på rette spor eller om du er ved at kvaje dig.

De hyppigste fælder ved startkomma

Det kan være fristende konsekvent at sætte startkomma foran ’at’, ’som’ og ’der’, men faktisk skal kommaet ofte stå et helt andet sted, så pas på ikke at begå denne klassiske fejl.

Kig i stedet efter andre ledsætningsindledere, selvom mange af ledsætningerne starter med ’at’, ’som’ og ’der’.

’Hun sagde, at hun ville tage brød med fra bageren.’Korrekt

’Hun sagde at, hun ville tage brød med fra bageren.’ - Forkert

Men nogle gange kan ord, der er ledsætningsinddeler i den ene sætning have en anderledes funktion i en anden sætning.

For en helsætning med en ledsætningsindleder er ikke det samme, som at der automatisk forefindes en ledsætning også. I nedenstående sætning er der eksempelvis tale om et infinitiv ’at’ altså et ’at i navneform.

’Det er ikke nemt at male stakittet i det vejr.’ Korrekt

’Det er ikke nemt, at male stakittet i det vejr.’ - Forkert    

Og selvom der både er en ledsætningsindleder og ledsætning tilstede, betyder det heller ikke, at der automatisk foran ledsætningsindlederen skal stå et komma.

Er der eksempelvis foran ledsætningen et adverbial – et biled – eller en præposition – forholdsord – eller er ledsætningen en del af en sammenligning, gælder der nogle helt specielle regler for, hvad der skal ske.

Eksempel på komma foran adverbial:

’Pia cyklede afsted, netop som toget kom ind på perronen’

Eksempel på komma foran præposition:

’Bilen ramte træet, uden at nogle kunne nå at gribe ind.’

Eksempel på startkomma foran sammenligning:

’Det er ligeså så sjovt, som da vi var på festival.’ – Korrekt

’Det er ligeså så sjovt som, da vi var på festival.’ - Forkert

’Han er rigere og flottere, end min fætter.’ – Korrekt

’Han er rigere og flottere, end min fætter.’ - Forkert

’Hun lod, som om hun ikke hørte ham.’ – Korrekt

’Hun lod som om, hun ikke hørte ham.’ - Forkert

Sådan sættes startkomma

Lidt lettere bliver det i sætninger med hv-ord som hvad, hvor, hvem, hvilke i ledsætningen. 

Her kan man benytte sig af ’bytte om-testen’, hvor du bytter om på ledsætning og helsætning for at se, hvad der hører til ledsætningen.

’Jeg tænkte på, hvilken af kattene der er hunkatten?’ – Korrekt

’Jeg tænkte på hvilken af kattene, der er hunkatten?’ - Forkert

’Kan du se på kortet, hvor der er en sø?’ - Korrekt

’Ved du hvem, der kommer til festen?’ - Forkert

’Vil du indvie os i, på hvilke linjer det nye fag skal introduceres?’ Korrekt

’Vil du indvie os i på hvilke linjer, det nye fag skal introduceres?’ -Forkert

Er du stadig i tvivl om, hvordan du sætter startkomma, så fortvivl ej. Det er nemlig valgfrit, om du vil bruge det, men hvis du benytter det, så vær konsekvent og brug det gennem hele teksten.

Men hvorfor så bruge tid på at lære det?

Fordi det ikke er alle, der bruger det ny komma og for dem kan det virke forstyrrende at det ”pludselig” mangler -også selvom Dansk Sprognævn anbefaler, at man ikke anvender startkomma.

Det er også derfor de fleste virksomheder vælger at bruge det.