Aseksuel

20/05/2018 20:00

webmaster

Sundhed
Aseksuel
Er jeg aseksuel? Få svaret her.
Er man aseksuel, har man ingen interesse i seksuelt samvær med andre. Man kan godt have en kæreste eller børn, selvom man opfatter sig selv som aseksuel.

Mest læste i dag

At være aseksuel er ikke det samme som at leve i cølibat. Her følger en mere omfattende forklaring af, hvad der ligger i begrebet.

De fleste mennesker har behov for seksuel tilfredsstillelse. På den ene eller anden led. Enten i form af onani eller sex med andre mennesker. Der findes selvfølgelig mennesker, der har nået en meget høj alder, hvor sexlysten ikke er, hvad den har været - ligeledes med børn, som ikke er kommet i puberteten, er behovet for sex ikke et tema.

Aseksuel

Men der findes også mennesker som er aseksuelle. Det vil sige mennesker, der ikke har interesse i sex, ikke finder nydelse eller tilfredstillelse ved sex eller måske ligefrem frastødes ved tanken om sex. Ifølge en række studier er et sted mellem 1 og 2 procent af befolkningen aseksuelle. 

Aseksuel betegnes også som nonseksuel og kan også defineres som en manglende seksuel orientering. At være aseksuel er ikke det samme som at leve i cølibat eller som seksuelt afholdende i en periode. Man kan godt leve i cølibat og stadig have en seksualdrift. 

Man kan også godt have sex eller have haft sex, selvom man betragter sig selv som aseksuel. Eksempelvis hvis man som ung har haft sex, da man hørt, lært og oplevet, at sex er en central ting for mange i ens omgangskreds, og man så har haft samleje med en anden person, men konstateret, at det ikke være noget, man havde lyst til at gentage. Måske fandt man det ikke ophidsende, interessant eller ligefrem fremmedgørende.

Det kan også være en praktisk løsning at have sex. Eksempelvis hvis man gerne vil have børn med en partner, som man elsker eller holder af, men hverken vedkommende eller andre tænder en seksuelt. Er man aseksuel kan sex også være noget man deltager i som et kompromis med en partner eller samlever. 

Den amerikanske professor Alfred Kinsey skrev i midten af det tyvende århundrede nogle rapporter om menneskets seksualliv og seksualdrift med titlerne Sexual Behaviour in the Human Male og Sexual Behaviour in the Human Female. Heri inddelte han mennesker på en skala fra 0 til 6 alt efter deres seksuelle orientering. Han placerede 1,5 procent voksne mennesker i kategorien X - som han definerede som mennesker uden seksuelle kontakter eller relationer.

Hvor mange mennesker er aseksuelle?

Det er naturligvis svært at finde præcise tal på, hvor mange mennesker der er aseksuelle, da der er bred enighed blandt forskere på området om, at der er tale om et spektrum. Kinsey-instituttet foretog i 2007 en undersøgelse, hvor man nåede frem til, at selvom aseksuelle havde betydeligt mindre eller slet ingen lyst til sex sammenlignet med personer med en aktiv seksualitet, adskilte aseksuelle sig ikke i deres lyst til at onanere. Der findes dog også mange aseksuelle, som heller ikke tilfredsstiller sig selv seksuelt. Aseksualiten handler først og fremmest om ikke at have lyst til sex med andre personer. 

For mange mennesker kan fysisk intimitet og kærtegn også være vigtigt, selvom de ikke har behov for seksuel tilfredsstillelse som aseksuelle. Det kan være en blandt mange grunde til, at man som aseksuel vælger eksempelvis at leve i parforhold eller have intime relationer med andre. Men en stor del af de mennesker, der definerer sig selv som aseksuelle vælger at leve som singler, så de undgår at have sex. 

Tidligere har der ikke været så meget fokus på aseksualitet, men i dag er der større viden om emnet, og aseksualitet er ikke så stort et tabu, som det har været. Både unge, ældre, mænd, kvinder og transkønnede personer kan være aseksuelle.

Aseksualitet giver lavere selvværd

Der findes undersøgelser, der viser, at aseksuelle generelt set og i gennemsnit oplever en højere grad af lavt selvværd og i flere tilfælde depression end mennekser med mere udfarende seksualiteter. Årsagerne hertil kan være komplekse, men kan blandt andet have at gøre med samfundets krav og forventninger til mennesker og deres sexdrift, som typisk opleves som naturlig og vigtig, og derfor kan aseksualitet have karakter af en tabuiseret seksualitet.

Sex opleves som et basalt behov, ligesom sex opleves som et centralt element i mange af tilværelsens facetter. Man taler i moderne termer om et begreb som seksuel kapital. Det vil sige, hvad man i kraft af sin seksualitet og “attraktionsværdi” kan opnå eller ikke opnå. Mest konkret i forhold til partner og romantiske relationer. 

At definere sig selv som aseksuel er ikke forkert eller farligt. Det er ikke noget, der skal eller kan kureres eller kræver medicin. Det kan dog være potentielt set være nyttigt at konsultere en psykolog, hvis man er i tvivl om, hvorvidt den manglende sexlyst skyldes en depression eller andre psykiske lidelser.