Vand i lungerne

Skrevet af webmaster

244 uger siden

|

17/09/2019
Vand i lungerne
Symptomer og hvad du kan gøre ved vand i lungerne.
Vand i lungerne er ikke bare ubehageligt – det kan også være farligt. Her kan du se, hvad symptomerne er, og hvad du skal gøre ved mistanke om tilstanden.

Dagens topnyheder

Vand i lungerne kaldes også for lungeødem, og det dukker op som symptom i forbindelse med andre sygdomme af mere alvorlig karakter.

Vand i lungerne

Lungeødem, som det hedder i fagsproget, opstår når der siver væske ud i lungerne. Det ses specielt i forbindelse med hjertesygdomme, men vand i lungerne kan også være symptom på en række andre sygdomme, der er forbundet med hjertet.

Hyppige årsager

Den hyppigste årsag til vand i lungerne er hjertesvigt.

Når den venstre side af hjertet ikke længere er i stand til at få pumpet blodet fra lungerne hurtigt nok videre ud i kroppen øges trykket i de lungevener, der har til opgave at få ført det iltede blod væk fra lungerne og frem til hjertet.

Det betyder, at der presses blodplasma fra blodbanen og videre ud i lungeblærerne.

Disse er normalt fyldt med luft, men når væsken lander i lungeblærerne, hvor kuldioxid og ilt skal udveksles, kan blodet ikke få nok ilt samtidig med at kuldioxiden begynder at ophobe sig ved siden af iltmanglen.

Det kan i sagens natur gå hen og blive livstruende, hvis der ikke gribes ind.

Symptomer på vand i lungerne

Når der ophobes vand i lungerne, optræder en eller flere af disse symptomer: 

  • Åndedrætsproblemer som for eksempel hurtig vejrtrækning.
  • Larmende vejrtrækning, der bliver værre, når man ligger ned, og derfor får folk til at sidde op for at kunne sove.
  • Bleghed og blåfarvning af hud omkring læber eller på fingre.
  • Smerter eller ubehag i brystet.
  • Skummende væske, der kan være enten rødt eller hvidt i munden

Hvad gør du ved mistanke om vand i lungerne

Find ud af, om der er en eller anden form hjertelidelse. Er det dig selv, kender du formentlig din sygehistorie, men hvis symptomerne forekommer hos en anden person, kan du være nødsaget til at spørge. 

Vær opmærksom på, at en sygdom som astma også har symptomer, der kan minde om nogle af de beskrevne symptomer, og det er vigtigt, at lægen får besked om den præcise sygehistorie.

Spørg også om Det er vigtigt at oplyse lægen om den syge har astma, da symptomerne minder om hinanden.

Uanset, skal der tages kontakt til en læge øjeblikkeligt, for vand i lungerne kan være meget farligt og ligefrem livstruende.

Sørg for at den ramte sidder op, så det er lettere at trække vejret. Hjælp om nødvendigt personen med at komme op og sidde ordentligt.

Lægen kan ved at lytte på lungerne konstatere, om der er tale om væske i dem. Lægen tjekker også, om der er andre symptomer og en sygehistorie, der peger i retning af hjerteproblemer og tager de nødvendige prøver.

Behandling

Konstateres der vand i lungerne, vil man få tilført ilt gennem en maske, så blodet kan blive iltet. 

Man kan komme ud for at skulle have nitroglyceringspray, medmindre at der er konstateret for lavt blodtryk, som udvider blodkarrene og mindsker trykket på lungerne og udsivning af væske.

Morfin bliver givet for at give ro til at få styr på åndedrættet og ikke mindst slappe af, og så bliver der naturligvis også givet vanddrivende medicin, så lungerne og resten af kroppen kan blive drænet for den ophobede væske, der kan være alt fra irriterende til smertefuld.

Når der er opnået en stabilitet i tilstanden, gennemgås hjertelidelsen og ikke mindst medicinen, for at sikre at sygdommen og de symptomer der er forbundet med den, er velbehandlede og at den medicin der bliver givet, er tilstrækkelig og korrekt.

Der er gode muligheder for at komme sig, og for at kunne forlade hospitalet relativt hurtigt, såfremt man får behandlet vand i lungerne, inden det når at udvikle sig til et kritisk punkt.

Og der er også gode muligheder for at forebygge, at der opstår vand i lungerne igen.

Sådan forebygger du vand i dine lunger

Ved behandling af en hjertelidelse, skal det besluttes, om medicinen tages korrekt eller om der er brug for hjælp i hverdagen til at sørge for at den rette mængde bliver taget på det rette tidspunkt. Nogle gange er det tilstrækkeligt med familiemedlemmer, der hjælper med det, og andre gange må der en decideret sygeplejerske til.

Og så er det vigtigt, at man blive fulgt op på ved kontrolbesøg. Det er nemlig ofte fejl i behandlingen af hjertesygdommen, der giver sig udslag i vand i lungerne.