Desuden synonym

webmaster

248 uger siden

|

23/09/2019
Synonymer
Desuden synonym
Synonym for desuden.
Desuden kan betyde to ting, hvor det synonym for desuden, som man søger, skal passe med den betydning af ordet, der bruges i den pågældende sætning.

Dagens topnyheder

Et synonym for desuden, når det står for i forbindelse med det netop nævnte kunne være ordet ’derudover’.

- Jesper er irriterende, og derudover er han også dum som dør.

Et desuden synonym er, når det bruges til at føje noget til sætningen, som man kommer på undervejs kunne være ’i øvrigt’.

- Jeg gider næsten ikke at tage til arrangementet og det er i øvrigt samtidig med, at jeg har et vigtigt møde et andet sted.

Desuden synonym

Derudover - ud over det, der lige er nævnt.

Herudover – bruges på samme måde som derudover.

Plus – kan bruges, når der lægges noget oveni på en eller anden måde.

Dertil – bruges også om at lægge oveni. Den eneste kommentar fra ham var personlig og dertil blottet for varme og humor.

Hertil - Bruges på samme måde som dertil.

Endvidere – Denne bruges, når der kommer noget til i tilgift til.

Ydermere – som noget yderligere oveni det der allerede er blevet sagt.  Eksempel: Han lyver, og så skal vi ydermere betale for det.

Yderligere – kommer til ud over det allerede nævnte. Kan være mere eller flere. Eksempel: Hun afleverede to artikler, men skulle skrive yderligere to, før hun kunne gå hjem.

Tillige – ud over det der netop er blevet sagt.

Også – oveni det, der lige er blevet ytret.

Oveni – Eksempel: Jeg skal aflevere danskopgaven mandag, og skal oveni aflevere en synopse til en opgave i et andet fag.

Tilmed – som noget ekstra ud over det, der netop er blevet omtalt. Kan både være positivt og negativt.

Ellers – når der måske er noget oveni. Eksempel – var der ellers noget, som jeg kan gøre for dig lige nu? 

Foruden - ud over det netop omtalte. Eksempel: Vi havde hyret en kok til festen, og så var der to tjenere foruden.

I tilgift – når der kommer noget ekstra oveni. Eksempel: Han fik sin en burger og i tilgift en gratis sodavand som undskyldning for ventetiden.

For øvrigt – en tilføjelse nu, da vi er ved emnet…

I øvrigt - her tilføjes der noget til sætningen, som man kommer i tanke om, mens man er i gang med at formulere den.