USA's regering med vild opfordring: Skyd 500.000 ugler

Skrevet af Henrik R

09/12/2023
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Den amerikanske regering vil forsøge at redde en truet art, og derfor mener de, at det er nødvendigt at lægge intet mindre end 500.000 ugler.

Mest læste i dag

I Stillehavsområdet i det nordvestlige USA, står de over for noget af et problem.

Den indfødte art, nordspottet ugle, møder en alvorlig trussel fra den invasive art, Barred ugle. Denne situation har ført til en drastisk beslutning fra den amerikanske regering.

U.S. Fish and Wildlife Service, planlægger nemlig at nedskyde intet mindre end 500.000 ugler, for at beskytte den indfødte art. Det skriver det amerikanske medie Newsweek.

Den store mængde ugler skal dog ikke nedlægges på en enkelt dag eller to, faktisk har den amerikanske regering langt en plan for, at de 500.000 ugler skal skydes over en periode på 30 år.

Barred uglen, som oprindeligt kommer fra USA's østkyst, har været til stede i Stillehavsområdet siden 1950'erne. Denne art er mere aggressiv og har en mere varieret diæt end den Nordspottede ugle, hvilket gør den til en direkte trussel mod den indfødte arts overlevelse. Barred uglen fortrænger den nordspottede ugle ved at overtage dens levesteder, konkurrere om føde og angribe dem.

Nordspottet ugle er nu opført som truet under Endangered Species Act, med en nedgang på mellem 35 og 80 procent over de sidste 20 år. Forskning viser, at i områder, hvor barred uglen kontrolleres, er nedgangen i nordspottet uglepopulationer væsentligt lavere.

Planen fra U.S. Fish and Wildlife Service indebærer, at jægere får tilladelse til at skyde Barred ugler, med et mål om at reducere deres antal med omkring 30 procent. Dette skulle være nok til at lette presset på den nordspottede ugle.

Den første fase af planen forventes at starte så tidligt som i 2025.

Denne beslutning har dog mødt modstand fra nogle naturbeskyttelsesgrupper, der stiller spørgsmålstegn ved, om denne metode vil gøre mere skade end gavn. De understreger vigtigheden af at beskytte levesteder og betragter nedskydningen af Barred ugler som en sidste udvej.