Indenfor eller inden for

Skrevet af webmaster

10/07/2018
Indenfor eller inden for
Indenfor eller inden for?
Hvornår hedder det indenfor eller inden for? Med andre ord hvordan er reglerne for, hvornår forskellige ord skal skrives i ét eller flere ord?

Mest læste i dag

I grunden handler det om, hvorvidt ord der kan sættes sammen skal skrives sammensat eller hver for sig, og det er jo næsten en problemformulering, der besvarer sig selv i én sætning. Sammensatte ord ville jo ikke hedde sammensatte ord, hvis ikke de var sat sammen, vel?  Og alligevel er intet i denne verden sjældent sort og hvidt, men altid fuld af nuancer, hvilket også er tilfældet med indenfor eller inden for her.

Hvad er et sammensat ord?

Et sammensat ord kan være sammensat af to eller flere  ord. Reglerne forandrer sig løbende, og det har været sådan gennem hele retskrivningsens historie. Nogle af de regler, der er gældende i dag (2018), er som følger:

To eller flere navneord skrives oftest som ét sammensat ord, fx: 

 • Hundehus
 • Køkkenbord
 • Fuglerede
 • Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode

Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode, som er sammensat af  speciallæge-praksis-stabiliserings-periode og indeholder hele 51 bogstaver, blev i 1993 optaget i Guinness Rekordbog som det længste danske ord. Der er dog i princippet ingen grænse for hvor langt et dansk ord kan være.

Navneord, der sættes sammen med et tillægsord, skal skrives i et eller to ord, alt afhængig af betydningen af det, man ønsker at sige. Følende ord giver vidt forskellig betydning, alt efter om de skrives i ét eller to ord:  

 • En fransklærer eller en fransk lærer 
 • Et supermarked eller et super marked.

Sammensætninger med forstærkende førsteled skrives i ét ord selvom de udtales med lige stærkt tryk på begge led, fx: 

 • Smadderærgeligt
 • Kanonsød
 • Megadejlig

Indenfor eller inden for

Indenfor eller inden for? Nogle ordsammensætninger kan valgfrit skrives i ét eller flere ord, hvis de bruges som præposition (forholdsord) og derfor har en styrelse, hvilket vil sige, at der kommer noget bagefter. 

 • Vi bor lige indenfor (eller inden for) bygrænsen. 
 • Hun har styr på alt indenfor (eller inden for) alternativ medicin. 

Undersøgelser i det Danske Sprog- og Litteraturselskabs store samlinger af tekster på moderne dansk viser, at der er en udpræget tendens i retning af at skrive både overfor og indenfor i ét ord, også når der er en styrelse. Dette peger i retning af, at de pågældende forbindelser opfattes som ét ord, og det er i høj grad denne opfattelse der fører til at tillade sammenskrivning i sammenhænge hvor der er en styrelse. 

Så lad os slå fast, at det aldrig vil blive opfattet som en fejl at skrive ovenstående eksempler i enten ét eller to ord.

Men indenfor skrives i ét ord hvis det bliver brugt som adverbie (biord):

 • De opholdt sig oftest indenfor. 
 • Kom indenfor!

Huskeregel

Når du har en sætning der indeholder (Indenfor/inden for), så stil spørgsmålet;

Indenfor/inden for hvad?

Hvis sætningen giver dig et svar fx (indenfor/inden for) alternativ medicin eller (indenfor/inden for) bygrænsen, så kan du selv vælge, om det skal være i èt eller to ord.

Er der derimod intet svar, såsom i sætningen ”Kom (indenfor/inden for) – så skal ordet altid slkrives i ét ord!