Normal IQ

30/07/2018 00:53

webmaster

Videnskab
Normal IQ
Hvad er en normal IQ?
Hvor klog er du egentlig, og hvad vil det sige at have en normal IQ? Disse spørgsmål har optaget menneskeheden i århundrede, og her kan se, hvordan man definerer IQ, og hvordan man har gjort brug af IQ-tests gennem tiden i forskellige sammenhæng.

Mest læste i dag

IQ er en forkortelse for intelligenskvotient, og bruges til at fastslå, hvor intelligent en person er.

Selvom mennesket har været optaget af at måle intelligens i århundreder, blev det først muligt i 1905, da en fransk psykolog ved navn Alfred Binet udviklede en test, der bedømte børns evner. Der blev testet på opgaver, der gik ud på at udvikle orden, at kopiere mønstre og at klassificere forskellige objekter. Han reviderede testen i to gange 1908 og 1911.

I begyndelsen af 1900-tallet var man nemlig godt klar over, at intelligens var en arvelig evne, frem for en social, og det var svært for lærere at afgøre, hvornår der var tale om at en elev var bogligt svag og hvornår der var tale om ren og skær dovenskab, så derfor var der behov for kunne måle sig frem til det.

Binets kollega Lewis Terman arbejdede videre med testen efter Binets død, og det var ham, der kom på at måle intelligens som en kvotient, så i 1916 kunne Terman introducere den første test, der målte på intelligenskvotienter. Skalaen fik navnet Stanford-Binet-intelligensskalaen. 

Den test dannede grundlag for de IQ tests, som vi ser i dag, og IQ tests er gennem tiden bl.a. blevet brugt til at rekruttere spioner specielt under anden verdenskrig, og til at teste universitetsansøgere i USA.

Men det diskuteres forsat, om man rent faktisk kan bruge denne type tests til at sammenligne intelligensen hos mennesker, hvis uddannelsesniveau og kultur også spiller en rolle.

Det fik i 1994 52 psykologer til at lave en fælles erklæring, der fastslog at IQ-tests fungerer fint til at kunne måle intelligens, og da de ikke er fordomsfulde i forhold til kultur, men det er fortsat et område, der forskes i.

Hvad er normal IQ?

En normal IQ er defineret til at ligge mellem 90 og 110 på skalaen, men skalaen rummer adskillige klassificeringer, som du kan se her:

 • Idiot: IQ under 25
 • Imbecil: 25-49 
 • Mentalt retarderet: 50-67
 • Langsom: 68-79
 • Lavt gennemsnit: 80-89 
 • Gennemsnitlig: 90-110
 • Over normal: 111-120
 • Begavet: 121-131
 • Særdeles begavet: 132-144
 • Geni: 145-165
 • Stort geni: 166-180
 • Supergeni: 180 og opefter

Hvordan måler man IQ?

Man anvender tests der måler din evne til at løse forskellige typer af opgaver inden for problemløsning, men da der er flere områder inden for hjernen end den del, der beskæftiger sig med problemløsning, er der fortsat stor skepsis omkring den almene brugbarhed af intelligenstests. 

Kan man træne sin IQ?

Det er faktisk muligt at træne sin IQ og dermed øge sin intelligenskvotient. Ikke forstået på den måde at alle kan studere sig til at blive genier, for intelligensen er jo generelt arvelig.

Men du kan forbedre dit niveau på samme måde, som du ved at læse lektier kan blive bedre til et bestemt fag, hvis du altså har potentiale til at blive dygtigere på det felt.

Så hvis du har en normal IQ, kan du måske løfte dig fra gennemsnitlig til over normal, for faktisk kan din generelle intelligens godt være højere end din IQ, og så er der basis for at øge kvotienten.

Men motivation spiller også en stærk rolle.

Et forsøg foretaget på University of Pennsylvania viste, at det rent faktisk var muligt at forøge testscoren ved at stille pengepræmier i udsigt til deltagerne. 

Hvad kan du bruge din viden om din IQ til?

Svaret er:

Ikke ret meget!

For en IQ-test kan måske nok give et groft overblik over hjernens præstation her og nu, men du får ikke noget at vide om, hvilke dele af din hjerne, der er inde over, så indtil der kommer en metode, der kan måle langt mere nuanceret, end de der er tilgængelige pt, er der ingen grund til at tage IQ tests alvorlige.

Uanset om de viser, at du har en normal IQ eller at du ligger over eller under gennemsnittet.