Folkepension grundbeløb

03/06/2018 21:45

webmaster

Business
Folkepension grundbeløb
Så meget kan du få i folkepension grundbeløb.
Hvor meget er folkepensionens grundbeløb i kroner og ører?

Mest læste i dag

Alle danske statsborgere har ret til folkepension. For at få et fuldt folkepension grundbeløb skal du dog have opholdt dig i Danmark i mindst 40 år, fra dit fyldte 15. år, til du fylder 65 år. Kravet betragtes som opfyldt, hvis:

  • du opholdt dig i udenlandet, fordi du var udsendt i dansk tjeneste 
  • du arbejdede for et dansk firma i udlandet 
  • du var under uddannelse 
  • du arbejdede på et dansk skib. 

Du kan, som dansk statsborger, søge om at få dansk pension, selv om du bor i udlandet.

Folkepension grundbeløb

I 2018 ser det fulde folkepension grundbeløb sådan ud før skat:

Folkepension grundbeløb for enlige og gifte par.

Herudover kan du få en ældrecheck på 17.200 kr én gang om året, såfremt din formue ikke overstiger 86.000 kr., samt pensionstillæg pr. måned på 6.728 kr for enlige og 3.333 kr hvis du er gift eller samlevende, såfremt din indtægt ud over folkepensionen ikke overstiger 71.200 kr om året. Alle beløb er skattepligtige.

Hvornår kan man gå på pension?

Der er ikke noget krav om, at du skal gå på pension, når du når din pensionsalder, du kan godt vente med at få din pension og dermed opnå ventetillæg, hvilket gør din pension større. Jo længere tid du udskyder din folkepension, jo mere får du udbetalt i folkepension, når du endelig vælger at blive pensioneret.

Det er et valg, du må træffe i forhold til mange forskellige faktorer i dit liv. Hvis du har et blomstrende arbejdsliv, så er det ikke sikkert, du ønsker at stoppe, blot fordi du har nået en bestemt alder, hvor du kan få din folkepension. 

Din folkepensionsalder afhænger af, hvornår du blev født. Se en ca. angivelse herunder af, hvornår du kan gå på pension, men vær opmærksom på, at din folkepensionsalder kan blive forhøjet løbende, da folkepensionsalderen justeres i forhold til den gennemsnitlige levealder.

Hvad bliver fratrukket i din folkepensions grundbeløb?

Det har ingen betydning for beregning af din folkepension grundbeløb, hvorvidt du har andre indtægter end arbejdsindtægter eller formue.

Hvis du har en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, så bliver dit grundbeløb nedsat, såfremt din indtægt er på mere end 322.500 kroner. Dit grundbeløb nedsættes med 30 procent af den del af din indtægt, der overstiger 322.500 kr. Du skal tjene omkring 570.000 kroner, før dit grundbeløb bortfalder helt.