Pensionstillæg

03/06/2018 22:30

webmaster

Business
Pensionstillæg
Ud over folkepension grundbeløb kan du også modtage pensionstillæg beregning. Læs mere her
Der er betydeligt flere enlige end ikke-enlige, der modtager fuldt pensionstillæg, og andelen af kvinder, der får fuldt pensionstillæg er højere end for mænd. Læs alt om pensionstillæg satser og hvor meget du kan få udbetalt herunder.

Mest læste i dag

Det forholder sig sådan, fordi din indtægt ud over folkepensionen ikke må overstige 71.200 kr om året, og der er flere enlige kvinder end mænd i pensions-alderen. 

Hvis du tjener mere, så nedsættes pensionstillægget nemlig med 30,9 procent, af den del af din indtægt der overstiger 71.200 kroner, og pensionstillægget bortfalder helt, hvis du tjener cirka 331.000 kroner om året. 

Pensiontillæg 2018

Pensionstillæg 2018

Kan du få det fulde pensionsbeløb?

Flere ting har indflydelse på, hvorvidt du kan få det fulde pensionstillæg, et procentvis modregning i pensionstillæg eller slet ingenting. Er du gift eller samlevende, kan dit pensionstillæg blive påvirket af din ægtefælles eller samlevers indkomst. 

Hvis du tjener mere end tallene herunder (2018), så nedsættes dit pensions-tillæg med 30.9 procent af det overstigende beløb og bortfalder helt, hvis du tjener maksimumbeløbet for henholdsvis enlige, gifte og samlevende.

Fulde pensionstillæg

Din formue ingen indflydelse på dit pensionstillæg, du skal dog tælle renter og afkast af din formue med som en indtægt. Til gengæld

De første 60.000 kr. i arbejdsindtægt tæller ikke med i beregning af pensionstillæg 2018. Dit pensionstillæg ændres altså ikke, hvis du tjener 60.000 kr. eller mindre. Alt hvad du tjener mere end 60.000 kr. tæller med i dine samlede indtægter, som danner grundlag for dit folkepensionstillæg, som beskrevet ovenfor.

Er du enlig?

Når det skal afgøres, hvorvidt du er ”reelt enlig”, ser Udbetaling Danmark blandt andet på, om du bor alene eller sammen med nogen, og om I har fælles hus-førelse. 

Er du enlig, samlevende eller gift?

Hvis du har fået tilkendt pension eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999, og I lever i et ægteskabslignende forhold, så skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Hvilket vil sige, at din samlevers indtægter skal indgå i beregningen. 

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes dit  pensionstillæg uafhængigt af din samlevers indtægter.

Er du pensionist og gift med en pensionist?

Hvis du og din ægtefælle begge er pensionister, så nedsættes pensionstillægget, hvis I har indtægter på mere end 142.800 kroner om året, så nedsættes pensionsfradraget med 16 kr. for hver 100 kr., som I tjener mere end 142.800 kr. 

Er du pensionist og gift med en ikke-pensionist?

Der gælder særlige regler, hvis du er gift med en ikke-pensionist, som har indtægter fra arbejde, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. 

Både din ægtefælles og din indtægt indgår i beregningen, når du søger om pensionstillæg.  50 procent af din ægtefælles indtægt – op til 222.800 kr. - kan i fratrække i indkomstopgørelsen til beregning af pensionstillæg. Tjener din samlever 222.800 kr. i løbet af året, så skal I altså kun medregne 111.400 kr. til jeres samlede indtægter.

Pensionstillægget nedsættes ved indtægt over 142.800 kr. med 32 kr. for hver 100 kr., (32%) som I tjener mere end 142.800 kr.

Læs også: Folkepension grundbeløb