Gennemsnitsløn Danmark

Skrevet af webmaster

240 uger siden

|

12/10/2019
Gennemsnitsløn Danmark
Så meget tjener vi danskere i gennemsnit.
Tjener du mindre eller mere end gennemsnittet i Danmark? Se, om du ligger på en gennemsnitsløn i forhold til andre danskere i de enkelte landsdele.

Dagens topnyheder

Har du tænkt over, hvad gennemsnittet for løn ligger på i den landsdel, hvor du bor eller hvor meget mindre din søster får i løn, hvis du er mand eller om din mandlige kollega mon får en højere løn end dig?

De fleste har nok gjort sig en eller anden form for tanker i den retning engang eller to i deres liv, og det er ikke nødvendigvis fordi man er utilfreds med sin egen løn som sådan.

Gennemsnitslønnen i Danmark er relativ høj, sammenlignet med andre lande, men det er også på mange måder et dyrt land at opholde sig i, og der ryger en stor del til skatten, som vi alle drager fordel af, når vi benytter os af samfundets mange tilbud. 

Men det ændrer ikke på, at langt de fleste er nysgerrige på, om de nu også ligger på niveau med naboen eller kollegaen.

Gennemsnitsløn Danmark

I 2018 var gennemsnitslønnen for en dansker 327.192 kr. før skat. Den har altså fået et godt nøk opad sammenlignet med for blot 5 år forinden, hvor den i 2013 lå på den anden side af 300.000.

Helt præcist lød en gennemsnitsløn Danmark dengang på 298.939 kr. før skat, hvilket er en stigning på 28.253 kr. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Men gennemsnitsløn varierer også på kønsbasis, og det gab er vokset med tiden.

I 2013 kunne mændene hive 334.313 kr. før skat hjem i gennemsnit og i 2018 var det tal vokset til 366.599 kr. før skat.  

Mændene har altså i perioden samlet set fået en lønstigning på 32.286 kr.

For Kvinderne tegner der sig et noget andet billede.

I 2013 kunne de hive 261.915 kr. hjem før skat, men i 2018 var det tal kun steget til 285.172 kr. før skat.

Samlet set er kvindernes gennemsnitsløn altså kun steget med 23.257 kr. i perioden.

Hvor forskellen mellem mænd og kvinders gennemsnitsløn i 2013 udgjorde 72.398 kr. før skat er den forskel i mellemtiden vokset til 81.427 kr. 2018

Kvindernes lavere gennemsnitsløn skyldes bl.a. kvinderne fortsat har størstedelen af barsel, samt at flere kvinder har arbejde i den offentlige sektor i form af omsorgsjob, men det forklarer ikke nødvendigvis hele forskellen.

Regionale forskelle i gennemsnitsløn

Gennemsnitslønnen er naturligvis heller ikke den samme i de forskellige regioner i Danmark, men dette er ikke problem sammenlignet med forskellen på mænd og kvinders løn, for her nogle dele af landet er væsentlig dyrere at bo i end andre dele.

Mennesker i de billigere egne af landet kan derfor sagtens have flere penge mellem hænderne, når de månedlige udgifter er betalt, selvom gennemsnitslønnen er lavere end i København og omegn.

Den højeste gennemsnitsløn findes ikke overraskende i Nordsjælland, hvor den lyder på 396.478 kr. før skat i 2018, mens den laveste gennemsnitsløn samme år var at finde på Fyn, hvor den lyder på 296.964 kr. før skat.

Her kan du se løngennemsnittet for de forskellige landsdele samt hvad henholdsvis mænd og kvinder tjener i den pågældende landsdel.

Jylland

Gennemsnitsløn i Østjylland var 312.382 kr. før skat i 2018. 

 • Mænd tegnede sig for 353.841 kr. før skat.

 • Kvinder fik 268.128 kr. før skat.

Gennemsnitsløn i Nordjylland var 299. 042 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 332.422 kr. før skat.

 • Kvinder fik 261.750 kr. før skat.

Gennemsnitsløn for Vestjylland var 302.583 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 338.994 kr. før skat.

 • Kvinder fik 260.839 kr. før skat.

Gennemsnitsløn for Sydjylland lød på 312.835 kr. før skat. i 2018.

 • Mænd fik 352.413 kr. før skat.

 • Kvinder 268.923 kr. før skat.

Fyn

Gennemsnitsløn for Fyn var 296.964 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 329.345 kr. før skat.

 • Kvinder fik 262.152 kr. før skat.

Sjælland

Gennemsnitsløn for Østsjælland lød på 366.419 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 412.410 kr. før skat.

 • Kvinder fik 318.206 kr. før skat.

Gennemsnitsløn for Vest og Sydsjælland var på 310.800 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 340.811 kr. før skat.

 • Kvinder fik 277.986 kr. før skat.

Gennemsnitsløn for København lå på 338.485 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 379.880 kr. før skat.

 • Kvinder fik 297.815 kr. før skat.

Gennemsnitsløn for Københavns omegn lød på 372.932 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 420.332 kr. før skat.

 • Kvinder fik 323.458 kr. før skat.

Gennemsnitsløn for Nordsjælland lå på 396.478 kr. før skat i 2018.

 • Mænd fik 451.394 kr. før skat.

 • Kvinder fik 340.067 kr. før skat.

Læs mere om danske lønninger i forskellige brancher her.