Jordemoder løn

Jordemoder løn. Hvad tjener en jordemoder? Foto: Shutterstock

Jordemoder løn - her kan du se en oversigt over lønninger for jordemødre ansat enten i en region eller en kommune.

Jordemoder løn: En jordemoders løn afhænger af flere faktorer - både hvor hvor man er ansat samt hvilket løntrin, man befinder sig på.

Først og fremmest skelnes der mellem, hvorvidt man er ansat indenfor en region eller en kommune, og derned er der også forskel på, hvilket geografisk område, man er ansat i.

Jordemoder løn - ansat i en region

Langt de fleste jordemødre i Danmark ansættes i regionerne og er omfattet af samme overenskomster.

Jordemoder løn

Jordemoder løn. Foto: Shutterstock

Den gennemsnitlige månedsløn for alle regionalt ansatte jordemødre i en fuldtidsstilling (undtagen uddannelsesansvarlige jordemødre og ledere) lød per 1. september 2015 på 25.923 kroner - dog uden tillæg (centrale og lokale), pension, særlig feriegodtgørelse og udbetalte ulempeydelser.

Medregnes disse faktorer lander en gennemsnitlig månedsløn for en regionalt ansat jordemor på 33.170 kroner uden ulempetillæg og med det gennensnitlige ulempetillæg, når beløbet op på 35.904 kroner. Tallet gælder for fuldtidsstillinger og er uden overarbejde.

Jordemoder løn - ansat i en kommune

Ifølge Jordemoder Foreningens løntabeller (2016) for landets kommuner, så starter en nyuddannet jordemoder på løntrin 1 og bevæger sig herefter op af lønstigen indtil løntrin 9. Der findes også et øvre løntrin, der kategoriseres ‘atypiske stillinger’ hvor lønnen som jordemoder er allerhøjest.

Læs også

Sygeplejerske løn

Som kommunalt ansat jordemoder indplaceres man dog på trin 5 og rykker automatisk op til trin 8, når man har opnået 4 års anciennitet. Der kan lokalt i kommunen aftales højre indplacering på trin 9 eller diverse løntillæg. De fleste jordemødre er ved lokal aftale indplaceret på trin 9. 

På samtlige løntrin er der foreskel på, hvor man som jordemoder er ansat i landet. Her deles man efter geografi ind i fem grupper fra 0-5.

Jordemoder løn

Jordemoder løn. Foto: Scanpix

I gennemsnit - på tværs af geografiske områder - tjener en jordemoder på løntrin 5 i gennemsnit 24.760 kroner om måneden. Oveni dette beløb kommer dog tillæg, pension, særlig feriegodtgørelse samt udbetalte ulempeydelser.

Når en jordemoder når løntrin 9 tjener vedkommende 30.216 kroner om måneden - igen uden tillæg, pension, særlig feriegodtgørelse samt udbetalte ulempeydelser.

Læs også

Tandlæge løn

Ansat i staten eller privat

Som jordemoder kan man også være ansat i staten - eksempelvis som undervisere på uddannelsessteder. Disse jordemødre er omfattet af overenskomstaftaler der gædler for den pågældende statslige arbejdsplads.

Det samme gør sig gældende for jordemødre, der er ansat i private virksomheder.

 

Dagens Gossip