Sygeplejerske løn

Sygeplejerske løn: Hvor meget tjener en sygeplejerske? Foto: Scanpix

Sygeplejerske løn: Som med de fleste andre offentlige ansatte varierer en sygeplejerske løn efter hvor man er ansat og hvilke arbejdsopgaver, man udfører.

Sygeplejerske løn er ligesom andre offentlige lønninger ofte på den politiske dagsorden og til stor debat i medierne.

Det skyldes, at landets mange sygeplejesker gang på gang kæmper for en forhøjelse af deres løn, der ikke altid ligger i den højeste ende af den offentlige lønskala.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd så tjener en nyuddannede sygeplejerske - efter overenskomsten - mellem 23.845 – 25.067 kroner om måneden ved ansættelse i en region (sygehus), mens man tjener mellem 24.296 – 25.507 kroner om måneden ved ansættelse i en kommune.

For både kommunalt og regions ansatte gives den laveste løn i provinsen, mens den højeste gives i hovedstadsområdet.

Sygeplejerske løn - ansat i en region (på et sygehus)

Gennemsnitslønnen for en sygeplejerske i en almindelig basisstilling på et sygehus var i august 2017 29.533 kroner om måneden, mens gennemsnitslønnen for en sygeplejerske med specialuddannelse i en basisstilling var 33.677 kroner om måneden.

Sygeplejerske løn

Sygeplejerske løn: Har ud styr på en sygeplejerskes løn? Foto: Scanpix

Begge løntal inkluderer en grundløn samt eventuelt forhandlede faste tillæg. Derudover kommer genetillæg for eksempelvis aften- natte og weekendvager.

En sygeplejerskes genetillæg er dog meget svingende og varierer desuden fra afdeling til afdeling. I gennemsnit udgør genebetalingen 3.000-3.500 kroner om måneden.

Oveni lønnen kommer en 13,51 procents pensionsindbetaling.

Sygeplejerske løn - ansat i en kommune

Gennemsnitslønnen for en sygeplejerske ansat i en kommune lå i november 2017 på 31.179 kroner om måneden, mens gennemsnitslønnen for en sygeplejerske med specialuddannelse lå på 33.632 kroner om måneden.

Begge beløbet inkluderer grundlund og faste tillæg. Dertil kommer genebetaling, som i gennemsnit udgør 1.500 – 2.000 kroner om måneden.

Sygeplejerske løn

Sygeplejerske løn: Her kan du se, hvad en sygeplejerske tjener. Foto: Scanpix

Kommunalt ansatte sygeplejersker har derudover en 13,94 % pensionsindbetaling.

Løntrin efter anciennitet

Både kommunalt og regionalt ansatte sygeplejesker følger en trinløn, der er fastsat i ens overenskomst og følger Sundhedskartellets lønskala.

Som almindelig (basis) sygeplejerske starter man som nyuddannet på løntrin fire og får et tillæg på 1.850 kroner om året. Efter otte års erfaring (anciennitet) stiger lønnen til trin seks, mens tillægget falder bort. Efter 10 år bliver man på trin seks, men modtager et tillæg på 11.900 kroner. om året.

Hvordan bliver man sygeplejerske?

Hvis man gerne vil arbejde som sygeplejerske, skal man tage en sygeplejerskeuddannelse, der er en mellemlang videregående professionsbachelor, der tager 3½ år at gennemføre.

Sygeplejerske løn

Sygeplejerske løn: Foto: Scanpix

Uddannelsen byder på både praktisk og teoretisk undervisning og er opbygget af en række fag, der sikrer den studerende den nødvendige viden og de kompetencer, man har brug for i jobbet som sygeplejerske.

Uddannelsen består både af sygeplejefaglige undervisning på skolen samt praktikforløb, og man kan uddanne sig til sygeplejerske 21 steder i Danmark.

Læs også andre artikler om løn som pædagog løn og lægesekretær løn her.

 

Dagens Gossip