Løntilskud

Se regler og fordele ved ansættelse med løntilskud.

Ordningen med løntilskud kan både være en fordel for dig der er ledig, og for dig der har mulighed for at ansætte og vælger at benytte ordningen.

Men som ledig kan der være forskel på, hvor attraktiv et job med løntilskud er i det offentligt og privat regi.

Ansættelse med løntilskud kan både lade sig gøre i det offentlige og i private virksomheder, men der er forskel på ordningerne.

Løntilskud

Er du ledig, og har du ret til at blive aktiveret, kan ansættelse med løntilskud være vejen til at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Det kan både give dig mere erfaring, nye kompetencer og flere kontakter, hvad enten aktiveringen foregår i en privat eller offentlig virksomhed som udgangspunkt.

Det betyder, at du arbejder hos virksomheden i op til 6 måneder som udgangspunkt, medmindre du finder arbejde selv andetsteds eller at du opsiges af virksomheden jævnfør den gældende overenskomst eller aftaler.

Resultatet skulle gerne være, at du efter aktiveringen er blevet bedre rustet til at få job fremadrettet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige forhold og regler der gør sig gældende både for de enkelte virksomheder og de ledige.

Der er eksempelvis særlige regler for blandt andre nyuddannede, mennesker der er handicappede og modtagere af sygedagpenge.

Uanset din baggrund skal du have været ledig i 6 måneder for at kunne komme i job med løntilskud, medmindre du er fyldt 50 år, ikke har en uddannelse eller er enlig forsørger. I sådanne tilfælde kan ansættelse med løntilskud ske langt hurtigere.

I forbindelse med job med løntilskud kan du få tilbudt kurser, hvis virksomheden har brug for, at du bliver opkvalificeret. Denne type ansættelse kan nemlig kombineres med uddannelse som introduktion, når det drejer sig om en fastansættelse.

Løntilskud i offentlige virksomheder

Bliver du ansat i en offentlig virksomhed, får du i mange tilfælde en lavere løn end i private virksomheder afhængig af stillingen. 

Ansættelse i de offentlige virksomheder sker nemlig efter en fast timeløn, mens ansættelse i det private erhvervsliv udløser overenskomstmæssige forhold, hvilket betyder at lønnen i mange tilfælde er højere der.

Timelønnen for en ledig i job med løntilskud i offentligt regi er 126,32 kr. i timen i 2018.

Den udbetalte løn svarer til den ydelse, du får som ledig. 

Til gengæld er der mulighed for at modtage tilskud til transport – et tilskud, der ikke eksisterer, hvis du ansættes i den private ordning.

Forsikrede ledige kan højst være 4 måneder hos den samme arbejdsgiver med offentligt løntilskud.

Det er individuelt, hvad arbejdstiden fastsættes til, men er du fuldtidsforsikret vil den være på 37 timer.

Den offentlige arbejdsgiver får et lidt højere løntilskud på 113,46 kr. i 2018 end de private arbejdsgivere.

Løntilskud i private virksomheder

De bedste forhold ved løntilskud fås som regel på det private arbejdsmarked. 

Ved ansættelse i en privat virksomhed får du nemlig almindelig løn i forhold til den gældende overenskomst. 

Du får ligeledes pension, og en arbejdstid, der er fastsat ifølge overenskomsten på den pågældende arbejdsplads. 

Til gengæld er det ikke muligt at få tilskud til transport, men du kan i lighed med andre lønmodtagere få kørselsfradrag.

For dig er den eneste forskel, at du risikerer at ryge tilbage i dagpengesystemet, når ansættelsen udløber, men for arbejdsgiveren betyder løntilskuddet, at de modtager 78,12 kr. pr. time i 2018.

Da du er ansat i forhold til overenskomst, skal du være opmærksom på, at der selvfølgelig også gælder et opsigelsesvarsel på mindst 14 dage, der kan betyde, at du kan opsiges, inden aftalen med virksomheden udløber.

Sådan bliver du godkendt til løntilskud

For at et job med løntilskud skal kunne godkendes, skal det kunne opfylde en række betingelser.

  • En stilling med løntilskud må ikke erstatte medarbejdere ansat på almindelige vilkår. Når der ansættes med løntilskud, skal der være tale om en udvidelse af arbejdsstyrken – en merbeskæftigelse.
  • Det er ikke muligt at komme løntilskud i en virksomhed, som du lige har været ansat i, og det er heller ikke muligt at være ansat i en virksomhed, der er ejet af ens ægtefælle.
  • Der skal desuden være et rimeligt forhold mellem personer ansat i løntilskud og fastansatte.
  • Der skal være en repræsentant for medarbejderne på den pågældende arbejdsplads, der tilser at regler og retningslinjer for arbejdsforholdet bliver overholdt.
  • Virksomheden, skal udarbejde en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode.

En ansættelse må ikke starte før såvel arbejdsplads som ledig er godkendt af jobcentret skriftligt.

Du kan få yderligere information samt vejledning omkring reglerne i forbindelse med løntilskud ved at henvende dig til dit lokale jobcenter.

Andre relevante artikler

Dagpenge - Her kan du ansøge om dagpenge udbetaling og se dagpengesats 2018. En enkelt fejl kan koste dyrt, da det er svært at finde rundt i dagpenge regler.

Mindsteløn - Selv om Danmark ikke har en specificeret, officiel mindsteløn, så bestemmer de kollektive overenskomster ofte en mindsteløn for forskellige grupper af arbejdstagere, som genforhandles hvert andet eller tredje år. Se mindsteløn satser her.

Beskæftigelsesfradrag - Se om du er berettiget til beskæftigelsesfradrag her. Læs de seneste regler for beskæftigelsesfradraget, så du ikke kommer til at snyde dig selv.

 

Dagens Gossip