315 uger siden

|

02/05/2018
Abstract
Kort resume af en tekst på engelsk kaldes et abstract.
Et abstract er et kort og præcist resume af en tekst. Det kan være en rapport, en artikel eller en større opgavetekst. Et abstract er med til at vise, at man er i stand til at fremdrage det vigtigste fra en tekst og kan formidle de centrale pointer.

Dagens topnyheder

Et abstract er en slags service til dine læsere skrevet på engelsk. Om så det er en underviser, en eksaminator eller en almindelig læser, så er et abstract med til at give et overblik over teksten, så læseren får præsenteret de vigtigste og mest centrale elementer af resten af teksten.

Abstract

Et abstract skal altid placeres først i en skriftlig opgave, og så kan analyse og andre dele komme bagefter. Et abstract skal placeres efter forsiden, men før indholdsfortegnelsen, så læseren kan få overblik over, hvad opgaven indeholder. Abstractet er dermed med til at danne grundlag for den følgende redegørelse i en skriftlig opgave.

Når du skriver en opgave, skal abstractet være det sidste element, du kaster dig over i den praktiske behandling af dit stof, så du dermed har dannet dig et overblik over alt materialet, som du så kan lave dit abstract ud fra. Dit abstract skal indeholde følgende informationer og i den præcise rækkefølge:

 • Opgavens baggrund, formål og fokus. Det vil sige den centrale problemstilling i opgaven. 
 • Opgavens metode. Det kan være bestemte teorier eller analyse-redskaber, som du har anvendt.
 • Opgavens resultat(-er) og konklusion(-er). En slags facit for, hvilke slutninger du er nået frem til gennem din opgave. 
 • Eventuelt kan et abstract til slut indeholde dine overvejelser for videre perspektivering eller overvejelser om, hvad dine resultater kan bruges til. 

Dit abstract bliver læserens(og hermed censors) førstehåndsindtryk. Derfor er det vigtigt at demonstrere, at du har overblik, kan formulere dig klart og skabe struktur. Et abstract skal typisk fylde 10-20 linjer - eller ikke over en halv A4-side. Abstractet skal skrives i ét sammenhængende afsnit og ikke i punktform, og der må ikke indgå citater eller kildehenvisninger.

Et abstract er ikke en indledning til en skriftlig opgave, men et resume - altså en sammenkog af det væsentlige, og derfor er det vigtigt med resultater og konklusion i dit abstract. Alle niveauer af Blooms taksonomi skal indgå; det vil sige redegørelse, analyse og vurdering, så du får vist, at din besvarelse af opgaven er grundig, tydelig og velovervejet. 

Hvis du vil være godt klædt på til at skrive det gode abstract, bør du have følgende for øje

 • Dit abstract skal altid skrives på engelsk. 
 • Dit abstract skal skrives i nutid, bortset fra den del, der handler om metode, som skal skrives i datid. Eksempelvis: “Jeg anvendte X …”
 • Undgå gerne linjeskift eller luft i teksten.
 • Skriv dit abstract i en kort, neutral og præcis tone. Du skal ikke komme med “synsninger” og holdninger. Et abstract er et resume og ikke et debatindlæg.
 • Skriv formelt og upersonligt. Undgå at henvise til dig selv(“jeg, “mit” etc).

En konkret fremgangsmåde på dit abstract kan være som følger

 1. Formål(Purpose) - What problem are you trying to solve?: The purpose of this paper is …
 2. Metode(Method) - How are you going to solve the problem?: Different analytic models will be used, such as …
 3. Resultater og konklusioner (Results/Conclusions)  - What did you find out?: The results shows that ...

Det er en god ide at anvende nogle nøgleord i dit abstract, som kan indgå flere gange som en slags implicit understregning af det centrale. Det er dog samtidig vigtigt, at du skriver i et varieret og flydende sprog. Begynd eventuel med at læse din kladde-indledning på dit abstract og forkort den så ned til 3 til 5 linjer. Gør derefter det samme med dit metodeafsnit og din konklusion. Det er med til at demonstrere struktur. 

Dit abstract har betydning for den samlede bedømmelse af din opgave, hvis din opgave er en del af en eksamen. Det, der vil blive lagt vægt på, er, om dit abstract er en relevant sammenfatning af opgaven, at abstract-teksten er overskueligt disponeret, samt at den er skrevet på et forståeligt og grammatisk korrekt engelsk. Tjek derfor altid en ekstra gang, om din stavning og formuleringer er korrekte, eller om teksten indeholder slåfejl.

Når du har skrevet ét abstract, vil det altid være nemmere til næste gang, du skal give dig i kast med en lignende element i en skriftlig opgave. At skrive abstracts kan derfor også ses om øvelse i at fremdrage det væsentlige i en tekst på generel plan.