Helbredstillæg

04/06/2018 22:00

webmaster

Business
Helbredstillæg
Sådan søger du om udvidet helbredstillæg.
En god alderdom handler ofte om et godt helbred og om at være i stand til at kunne behandle og forbedre nogle af de skavanker, som ofte opstår med alderen.

Mest læste i dag

Som pensionist med små midler, har du derfor mulighed for at søge om et helbredstillæg udover pensionen.

Helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt et personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, hvilket  vil sige reglerne fra før 2003. 

  • Det almindelige helbredstillæg gives til medicin, tandlæge, helbredstillæg høreapparater, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. 
  • Det udvidede helbredstillæg til tænder, briller og helbredstillæg fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. 
  • Det personlige tillæg gives som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Du skal være særligt vanskeligt stillet øko-nomisk for at kunne få et personligt tillæg

Hvilke krav skal du opfylde for at få bevilliget et helbredstillæg?

Helbredstillæg: Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få helbredstillæg 2018. Du kan ikke få helbredstillægget, hvis din såkaldte likvide for-mue overstiger 86.000 kr. 

Likvid formue er: 

  • Indestående i pengeinstitut
  • Kontanter
  • Obligationer
  • Pantebreve
  • Aktier
  • Investeringsbeviser og andre værdipapirer

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Hvis du er gift eller samlevende, bliver din ægtefælles/samlevers formue pr. 1. januar regnet med i de 86.000 kr.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent, som du kan finde på din pensionsmeddelelse. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er 0. 

Udvidet helbredstillæg: Det udvidede helbredstillæg gives som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført en behandling. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig. 

Personligt tillæg: Hvis du søger et personligt tillæg til at dække de udgifter, som helbredstillægget ikke dækker, så foretager kommunen en konkret vurdering af dine samlede økono-miske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen ind går din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen kan indgå såkaldte prisaftaler med bestemte behandlere, fx  tand-læger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, kommunen har indgået prisaftale med.

Hvor meget kan du få i helbredstillæg?

Hvis din personlige tillægsprocent er på 100, og din likvide formue er under 86.000 kroner, så har du ret til et helbredstillæg på 85 procent af dine egne udgifter.  

Får du andre tilskud fx fra en privat sygeforsikring, skal disse tilskud trækkes fra, inden Udbetaling Danmark beregner helbredstillægget.

Sådan regner du dit tilskud ud:

Udgift x tillægsprocent x tilskudsprocent = tilskud 

Eksempel 1: Tillægsprocent på 100   (300 x 1,00 x 0.85 = 255)

Eksempel 2: Tillægsprocent på   60    (300 x 0,60 x 0,85 = 153)

Eksempel 3: Tillægsprocent på   40    (300 x 0,40 x 0,85 = 102)

Helbredstillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Hvis din personlige tillægsprocent er beregnet til 60, vil du få 60 procentaf det, du ville have fået ved en tillægsprocent på 100.

Læs mere om ældrecheck, pensionstillæg og boligydelse for pensionister her.