Laborant løn

Laborant løn Foto: Shutterstock

Laborant løn svinger alt efter, om du arbejder for det private, det offentlige eller for staten. Placeringen af din arbejdsplads har også betydning for, hvor meget, du kan regne med at tjene.

Laborant løn: Som laborant undersøger og analyserer du produkter for en virksomhed og har ansvaret for, at disse lever op til kravene om forbrugersikkerhed og kvalitet.

Laboranter analyserer derfor alt fra madvarer til grundvand for at finde eventuelle bakterier eller for store koncentrationer af for eksempel sprøjtegifte i de pågældende produkter.

Derfor skal du have en stor viden om forskellige stoffer og kemiske reaktioner og desuden være dygtig til at lave statistikker og skrive rapporter om resultaterne af dit arbejde.

Laboranter arbejder primært i laboratorier og kan både arbejde for private og offentlige virksomheder. Det kan for eksempel være for den kemiske eller bioteknologiske industri, på et hospital eller ved kontrol- og forskningslaboratorier. Her arbejder laboranter ofte med alt fra medicin, kosmetik, gødningsstoffer og rengøringsmidler til insektmidler, ukrudtsmidler og plastik.

laborant løn

Laborant løn Foto: Shutterstock

Gennemsnitsløn

Gennemsnitslønnen for en laborant afhænger af, hvilken type arbejde, du udfører inden for fagområdet. Hvis der er tale om laborantarbejde kan du ifølge Ug.dk forvente en gennemsnitsløn på 32.913 kroner om måneden, hvis du arbejder inden for det private.

Arbejder du for en kommune, er lønnen lidt lavere og ligger i gennemsnit på 29.505 kroner. Sidst, men ikke mindst, ligger den gennemsnitlige løn for en laborant, som arbejder for staten, på 27.923 kroner om måneden.

Udfører du assistentarbejde i laboratorier, kan du forvente en månedsløn på 25.475 kroner om måneden i det private og 22.959 kroner, hvis du arbejder for staten. Laborantarbejde på et kommunalt sygehuslaboratorie udløser en gennemsnitlig løn på 28.390 kroner om måneden.

Tallene er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og viser den gennemsnitlige indtægt om måneden for nyuddannede inklusiv pension, tillæg, værdi af personalegoder og så videre.

Laborant løn landet over.

Lønnen for den enkelte varierer også afhængig af, hvor i landet, vedkommendes arbejdsplads ligger. Ifølge Lonstatistik.dk er lønnen eksempelvis gennemsnitligt noget højere i hovedstadsområdet end i det nordlige Jylland.

Hvor en laborant i Københavnsområdet tilsyneladende kan forvente en gennemsnitsløn på 29.670 kroner om måneden, må dennes nordjyske kolleger forvente en månedsløn, som ligger et godt stykke under på 25.742 kroner i gennemsnit.

Statistikkens lavestlønnede er en kvinde ansat i den private sektor, som uden erfaring tjener 17.000 kroner om måneden. I den modsatte ende af statistikken ligger en anden kvinde, som også er ansat i det private. Hun tjener 43.500 kroner om måneden med 22 års erfaring i bagagen.

laborant løn

Laborant løn Foto: Shutterstock

Uddannelsen.

Denne uddannelse tager 2,5 år og er en erhvervsakademiuddannelse. For at blive optaget, skal du have en gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en erhversuddannelse. Uddannelsen er SU-berettiget, ligesom du får løn under din praktik.

Du får undervisning i kemi, bioteknologi, mikrobiologi og laboratorieteknik, så du kan udtage prøver og gennemføre de nødvendige analyser. På den måde lærer du for eksempel at analysere fødevarer for bakterier.

Uddannelsen er delt op i tre dele: En obligatorisk del, valgfrie uddannelseselementer og en praktikdel på knap et år. Du kan både tage uddannelsen på dansk og på engelsk. Med denne uddannelse i bagagen kan du vælge at avancere til laboratoriekoordinator, ledende laborant eller laboratorieleder.

Læs eventuelt også om bioanalytiker løn og tandlæge løn her. 

 

Dagens Gossip