07/06/2018
Folkepension
Hvor meget kan man få udbetalt i pension og hvornår er pensionsalderen? Find svarene her.
Her kan du finde informationer om pensionsalder og hvor meget du kan få udbetalt hver måned som folkepensionist.

Mest læste i dag

Det kan være lidt af en jungle at navigere rundt i de økonomiske muligheder og delelementer, der er til rådighed, når du når pensionistlivet, og derfor er det altid en god ide at forberede dig i god tid.

Hvornår kan du gå på pension?

I nedenstående skema kan du finde din pensionsalder. Du skal dog være opmærksom på, at pensionsalderen kan ændre sig i forhold til den gennem-snitlige levealder, og at du også kan vælge at udsætte din pension.

Hvad kan du få i folkepension?

Den danske folkepension består af tre elementer: folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg samt ældrechecken. Herunder kan du se, hvad en fuld folkepension er i kroner og ører før skat, hvis du er berettiget til de fulde beløb – enten som enlig eller som gift eller samlevende:

Som du kan se, så vil en enlig, der er berettiget til fuld folkepension (grundbeløb, pensionstillæg + ældrecheck) få 172.780 kr før skat, imens en gift eller samlev-ende person vil få 132.040 kr. Et ægtepar eller et samlevende par, der er beret-tiget til fuld folkepension vil således modtage 264.080 kr før skat.

Hvad kan nedsætte din Folkepension?

Hverken folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg eller ældrechecken er noget du blot får, du skal nemlig være berettiget til at modtage det. Det er ting som fx dansk statsborgerskab eller ej, og hvor længe du har levet i Danmark imellem dit fyldte 15. år og dit fyldte 65. år, der spiller ind, men her kigger vi primært på de økonomiske krav. 

For folkepensionens grundbeløb gælder følgende regler:

Hvis du har en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, så bliver dit grundbeløb nedsat, såfremt din indtægt er på mere end 322.500 kroner. Dit grundbeløb nedsættes med 30 procent af den del af din indtægt, der overstiger 322.500 kr.  

Hvis du fx tjener 400.000 kr, så bliver din folkepensions grundbeløb nedsat med 30 procent af det beløb, der overstiger 322.500 kr (i dette tilfælde 77.500 kr).

Se slutresultatet herunder:

Det er altså godt og vel 2.000 danske kroner mindre pr. måned end det fulde grundbeløb.

Du skal tjene omkring 570.000 kroner, før dit grundbeløb bortfalder helt.

For pensionstillægget gælder følgende regler:

Din indtægt ud over folkepensionen må ikke overstige 71.200 kr om året. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af den del af din indtægt, der overstiger 71.200 kroner, og pensionstillægget bortfalder helt, hvis du tjener cirka 331.000 kroner om året. 

For ældrechecken gælder følgende regler:

Din kontante formue må i 2018 højest være 86.000 kr. og hvis I er et par, er tallet  stadig 86.000 kr. og bliver altså ikke ganget med to. 

Du får udbetalt det fulde beløb på 17.200 kr én gang om året, hvis din personlige tillægsprocent er 100. 

Når du søger om pension, får du beregnet din  personlige tillægsprocent, som bruges til at beregne, hvor meget du evt. kan få i varmetillæg, helbredstillæg og ældrecheck. Din tillægsprocent vil ligge mellem 0 og 100, og jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i tilskud.