Domstolen afviser sag om aldersdiskrimination

Hvis ens arbejde tilbyder en særlig pensionsordning, hvor pensionsindbetalingerne bliver højere, jo ældre man bliver - er det så ulovlig aldersdiskrimination?

Ikke ifølge EU-Domstolen, der torsdag har svaret på en sag mellem HK og det private selskab Experian.

Sagen, der her været udskudt af Vestre Landsret, indtil EU-Domstolens vurdering lå klar, er indbragt på vegne af en kundeservicemedarbejder, der arbejdede for virksomheden Experian i knap et år frem til 31. oktober 2008.

Tvisten udspringer af, at Experian har en pensionsmodel indbygget i ansættelseskontrakterne, hvor medarbejderne efter ni måneders ansættelse indbetaler en tredjedel af deres månedsløn til pension, mens Experian indbetaler to tredjedele.

Indbetalingerne stiger herefter med alderen, fra medarbejderen fylder 35 år, indtil medarbejderen er 45 år.

Spændet er fra henholdsvis tre og seks procents indbetaling af medarbejderens månedsløn og op til fem og 10 procent af månedslønnen, efter medarbejderen er fyldt 45.

Kundeservicemedarbejderen var ved ansættelsen 29 år gammel og modtog dermed det laveste pensionsbidrag.

Og det er som udgangspunkt ikke i strid med EU-direktivet, vurderer EU-Domstolen.

- Princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder (...) skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for en erhvervstilknyttet pensionsordning, skriver EU-Domstolen.

Domstolen forudsætter dog, at "den heraf følgende ulige behandling på grund af alder er hensigtsmæssig og nødvendig for at opfylde et legitimt formål".

Vestre Landsret skal nu med EU-Domstolens udtalelse i hånden afgøre, om der er tale om "et legitimt formål" i Experians tilfælde.

Det kan ifølge dommen eksempelvis være, at pensionsmodellen gør det nemmere for ældre medarbejdere at opspare mere pension på kortere tid.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip